สรุปหนังสือ เจาะลึก 25 กลยุทธ์รู้ใจคน (25 Ways To Win With People) - John C. Maxwell

📚 สรุปหนังสือ เจาะลึก 25 กลยุทธ์รู้ใจคน (25 Ways to Win With People)

👋 สิ่งที่ได้เรียนรู้จากหนังสือเจาะลึก 25 กลยุทธ์รู้ใจคน (25 Ways to Win With People)

“ความสัมพันธ์” เป็นหัวใจหลักของความสุข ซึ่งการที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดี มันคือทักษะ ที่ฝึกฝนกันได้ และนับวัน ทักษะนี้ ยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ ที่สำคัญการที่เราฝึกฝนทักษะการรู้ใจคนอื่น จะทำให้เรารู้ใจตัวเองไปในตัวด้วย เมื่อเข้าใจตน ย่อมเข้าใจผู้อื่น เมื่อเข้าใจผู้อื่น ย่อมเข้าใจตน

ตอนนี้เรามีช่อง YouTube แล้ว! Podcast สำหรับคนรักหนังสือและการพัฒนาตัวเอง ใครสนใจ อย่าลืมไปติดตามกันได้นะครับ : ) 🙏
blank
ตอนนี้เรามีช่อง YouTube แล้ว! Podcast สำหรับคนรักหนังสือและการพัฒนาตัวเอง ถ้าเพื่อน ๆ กดติดตาม ผมจะรู้สึกดีมากครับ
blank

😎 1 ประโยคที่ชอบที่สุดของหนังสือเล่มนี้

“การเติมสิ่งที่มีคุณค่าให้ผู้คน การช่วยเหลือผู้อื่นให้มีชีวิตที่ดีขึ้น หรือทําให้เขาก้าวไปถึงขีดความสามารถสูงสุด คือ เหตุผลประการหนึ่งที่เราถูกส่งเรามาบนโลก”

🎙️ ฟังหนังสือ เจาะลึก 25 กลยุทธ์รู้ใจคน (25 Ways to Win With People) อย่างละเอียด ในรูปแบบของ Podcast

ติดตามช่องของเรา

สรุปหนังสือ เจาะลึก 25 กลยุทธ์รู้ใจคน (25 Ways to Win With People) เขียนโดย John C. Maxwell

ให้คุณค่าในตัวเราก่อน

 • อุปนิสัยจูงใจผู้อื่น ไม่ได้เป็นมรดกตกทอดมา แต่ต้องฝึกฝน พลังแห่งการสร้างความประทับใจสามารถเรียนรู้ และเข้าใจได้
 • เราต้องเริ่มต้นที่ตัวเราก่อน หากอยากเอาชนะใจคนได้ เราต้องเอาชนะใจตนเองเสียก่อน
 • เราย่อมไม่สามารถให้สิ่งที่เราไม่มีอยู่ได้
 • หากไม่เริ่มพัฒนาตนเอง เราจะพบว่าการชนะใจผู้อื่นแทบเป็นไปไม่ได้เลย
 • จงตระหนักถึงคุณค่าของตัวเราเอง เชื่อมั่นคุณค่าในตัวเรา
 • การยอมรับในตนเองเป็นขั้นตอนแรกของการยอมรับผู้อื่น

 ใช้กฎ 30 วินาที

 • ทุกคนจะรู้สึกดีภายใน 30 วินาทีแรก เมื่อเรามอบสิ่งต่อไปนี้ให้ผู้อื่น
  • ความเอาใจใส่ (Attention) การมอบความเอาใจใส่เขาให้มากที่สุด  เช่น มองตาเขา สังเกตว่าใส่เสื้อผ้าแบบไหน แววตาเป็นอย่างไร
  • การสนับสนุน (Affirmation) ให้การสนับสนุน เช่น พูดประโยคให้กำลังใจ ยืนยันสิ่งที่เขาเชื่อ เขารู้สึก เช่น วันนี้เธอสวยนะ
  • การขอบคุณ (Appreciation) แสดงการขอบคุณ เช่น ขอบคุณที่มาเจอกันวันนี้นะ
 • การพูดสิ่งที่ให้กำลังใจผู้อื่นด้วยกฎ 30 วินาที เราจะไม่ใช่แค่ให้กําลังใจ แต่เราเองต้องเป็นผู้ที่มีพลังอยู่ในตัวด้วย เพราะเมื่อใดก็ตามที่เราปรากฏตัว ผู้คนจะรู้สึกมีชีวิตชีวาขึ้น ได้รับพลังจากเรา
 • ข้อนี้สำคัญ ผู้คนไม่ได้ใส่ใจเรามากขนาดนั้น แต่สิ่งที่เขาใส่ใจมากที่สุดคือตัวเอง ดังนั้น จงลืมการหาทางทําให้ตนเองดูดี แต่จงหาทางทําให้คนอื่นดูดีแทน
 • จําไว้ว่า ช่วง 30 วินาทีแรกของการสนทนา ให้พูดสิ่งที่ให้กําลังใจ

ให้ผู้อื่นรู้ว่าเราต้องการเขา

 • ไม่ว่าเราจะประสบความสําเร็จสักแค่ไหน เราจําเป็นต้องอาศัยผู้อื่นเสมอ นี่เป็นเหตุผลว่าทําไมเราจึงต้องให้ผู้อื่น เพราะรู้ว่า เราจะไม่ได้รับชัยชนะ หากไม่มีพวกเขา
 • การขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น นับเป็นวิธีอันยิ่งใหญ่ที่ทําให้ผู้อื่นมีความสุข เพราะคนเราอยากเป็นที่ต้องการ
 • มนุษย์ทุกคนล้วนโหยหาชีวิตที่ผู้อื่นมองเห็นความสําคัญ เราต่างอยากรู้ว่า เราเป็นที่ต้องการ และสิ่งที่เราหยิบยื่นให้ผู้อื่นสามารถสร้างประโยชน์ได้
 • จงทำให้เขารู้ว่า เขาสำคัญและเราต้องการเขา แล้วเขาจะรู้สึกดี เพราะโดยธรรมชาติคนเราอยากแสดงออกว่า ว่าเขาช่วยเหลือผู้อื่นได้
 • เมื่อเราเปิดใจยอมรับว่า เราต้องการความช่วยเหลือจากผู้อื่น เราจะเห็นคุณค่าผู้อื่น
 • จําไว้ว่า ผู้ที่เอาชนะใจคนอื่นได้ จะทําให้ผู้อื่นรู้สึกว่าพวกเขาเป็นหัวใจสําคัญของสิ่งต่าง ๆ ไม่ใช่เป็นเพียงตัวประกอบ

สร้างความทรงจํา และระลึกถึงอยู่เสมอ

 • ความทรงจำเป็นสิ่งที่มีค่าและส่งผลต่อความสัมพันธ์อย่างมาก
 • อย่ารอคอยให้ประสบการณ์อันน่าจดจําให้เกิดขึ้นเอง จงสร้างความทรงจำขึ้นมา วางแผน เพื่อสร้างความทรงจําอันน่าประทับใจ
 • จำไว้เสมอว่า เราไม่ควรรอคอยให้ความทรงจําเกิดขึ้นกับเรา เราต้องสร้างความทรงจําขึ้นมาเอง จงสร้างความทรงจํา และระลึกถึงอยู่เสมอ
 • อย่าลืมบันทึกความทรงจำ เพื่อแสดงให้เห็นว่า มีบางอย่างเกิดขึ้นแล้ว เช่น เขียนลงในสมุดไดอารี หรือถ่ายภาพไว้เยอะ ๆ เพื่อย้อนกลับมาดู มาระลึกได้

ชมเชยผู้คนต่อหน้าผู้อื่น

 • วิธีเอาชนะใจผู้คนขั้นพื้นฐาน คือ การกล่าวชมเชยพวกเขา ด้วยคําพูดให้การสนับสนุน ให้กำลังใจที่มีความหมาย และจริงใจ
 • ถ้าอยากทําให้ผู้อื่นมีความสุข เราต้องเชี่ยวชาญทักษะพื้นฐาน การกล่าวคําชมเชย ต่อหน้าผู้อื่น
 • การชมเชยผู้อื่น จะมีคุณค่าเพิ่มมากขึ้นทันที หากเปลี่ยนจากการชมเชยเป็นการชมต่อหน้าผู้อื่น
 • คนเราต้องการรู้สึกว่าชีวิตตนเองมีความสำคัญ
 • จําไว้ว่า เมื่อเรากล่าวชมเชยผู้อื่นในที่สาธารณะ เท่ากับเรามอบพลังให้กับพวกเขา
 • เมื่อใดที่เราพูดสนับสนุนความใฝ่ฝันผู้คนเท่ากับเป็นการช่วยให้ความใฝ่ฝันของเขาเป็นจริงมากยิ่งขึ้น

สร้างกิตติศัพท์ให้ผู้อื่น

 • เวลาพบปะผู้คน ให้คอยถามตัวเองว่า คนนี้มีอะไรพิเศษ เป็นเอกลักษณ์ และดีเลิศบ้าง แล้วให้บอกคนอื่น ๆ ให้รับรู้ความพิเศษเหล่านั้นด้วย
 • ความคิดเห็นเราที่มีต่อผู้อื่น มีผลต่อพวกเขาอย่างมาก เช่น ถ้าเราบอกเขาว่า เขาเป็นคนเก่ง เขาก็จะเชื่อว่าเขาเป็นคนเก่ง
 • จงลืมความล้มเหลวของบุคคลอื่นในอดีต แล้วให้ความสําคัญต่อศักยภาพของเขาในอนาคต
 • จําไว้ว่า หลายคนทําดีขึ้นกว่าที่ตัวเองคิด ถ้าเราบอกเขาว่า เขาทำได้ เขาก็จะทำได้ จงบอกพวกเขา

กล่าวคําพูดที่เหมาะสม ในเวลาที่เหมาะสม

 • คำพูดทรงพลังอย่างมหาศาล คำพูดสามารถทำให้ผู้คนรู้สึกดีที่สุดหรือรู้สึกแย่ที่สุดได้
 • คำพูดที่ดี ในเวลา และสถานที่ที่เหมาะสม อาจจะสามารถเปลี่ยนทั้งชีวิตของใครบางคนได้
 • เมื่อจะกล่าวคำพูด จงละเอียดอ่อนเรื่องเวลา สถานที่ และดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้รอบคอบ
 • ถ้าจะพูด ให้พูดออกมาจากหัวใจ
 • จงลืม “เรื่องที่เราอยากพูด” จงให้ความสําคัญกับ “เรื่องที่ผู้อื่นต้องการฟัง”
 • เทคนิคคือ เวลาพูดคุย ให้ตั้งคําถามว่ากับตัวเองว่า เราอยากได้ยินคําพูดแบบไหน หากตกอยู่ในสถานการณ์เช่นเดียวกับเขา

ส่งเสริมความใฝ่ฝันของผู้อื่น

 • การสูญเสียความใฝ่ฝัน เป็นการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ และความใฝ่ฝันทําให้เรามีชีวิตอยู่ต่อไป
 • การส่งเสริมผู้อื่นให้ไล่ตามความใฝ่ฝัน คือ การมอบของขวัญอันเยี่ยม และหล่อเลี้ยงหัวใจเขา
 • จงลืมการวิพากษ์วิจารณ์ความใฝ่ฝันผู้อื่น แต่จงสนับสนุนการทําความใฝ่ฝันของเขาให้เป็นจริง
 • จงเริ่มต้นส่งเสริมผู้อื่น ยิ่งทํามาก พวกเขาก็ยิ่งบอกเล่าความใฝ่ฝันของเขาให้กับเรามากยิ่งขึ้น

ยกความดีความชอบให้ผู้อื่น

 • การยกความดีความชอบให้ผู้อื่น คือ วิธีชนะใจผู้คนที่ง่ายที่สุดวิธีหนึ่ง
 • ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า เมื่อเรายกความดีความชอบให้ผู้อื่น เท่ากับเราเปลี่ยนแปลงสารชีวเคมีภายในตัวเขา และสร้าง “ความประทับใจ” ซึ่งทําให้เราเข้าไปอยู่ ในจิตใจเขาตลอดไป 
 • จงลืมอัตตา แล้วให้ความสําคัญต่อบุคคลรอบตัวคุณ ให้ความสําคัญกับความดีความชอบ ที่ซึ่งเขาสมควรได้รับ

มอบสิ่งที่ดีที่สุดของเราให้

 • ใคร ๆ ก็เป็นบุคคลสําคัญสําหรับเราได้ทั้งนั้น
 • หากเรามองทุก ๆ คนเป็นบุคคลสําคัญ เราจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดของเราให้อยู่เสมอ
 • ผลการวิจัยบอกว่า เวลามอบสิ่งที่ดีที่สุดของเราไป เราจะเกิดความรู้สึกสมปรารถนา และมีความสุข
 • จงทําสิ่งต่าง ๆ ให้เกินความคาดหวังของผู้อื่น
 • จําไว้ว่า ทุกคนล้วนชื่นชมบุคคลที่มอบสิ่งที่ดีที่สุดของเขาให้

บอกความลับให้บางคนล่วงรู้

 • การบอกเรื่องราวต่าง ๆ ให้อีกคนรับรู้เป็นสิ่งที่มีอานุภาพมาก เป็นหนึ่งในวิธีเอาชนะใจผู้อื่นได้
 • บอกคนที่เรากําลังคุยอยู่ให้รู้ว่า นี่เป็นครั้งแรกที่เราเปิดเผยเรื่องนี้ การทําเช่นนี้ทําให้เขารู้สึกมีความสําคัญ
 • เมื่อเราบอกความลับให้ผู้อื่นล่วงรู้ เราไม่เพียงแต่สื่อสารข้อมูลออกไปเท่านั้น แต่ยังเพิ่มโอกาสทําให้เกิดความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นด้วย

มองถึงเจตนาดี

 • จงเชื่อ และมองหาเจตนาที่ดี เชื่อว่าคนอื่นมีสิ่งที่ดี เชื่อในสิ่งที่ดีที่สุดในตัวผู้อื่น
 • จงจดจำช่วงวันเวลาที่ดีของพวกเขา ไม่ใช่ช่วงวันเวลาที่เลวร้ายของเขา
 • ทัศนคติเป็นสิ่งที่เราใช้ตัดสินผู้อื่น และผู้อื่นก็ใช้ทัศนคติตัดสินตัวเราเช่นกัน
 • จงลืมความถูกต้องยุติธรรม แล้วให้ความสําคัญต่อคุณงามความดี และการให้อภัยแทน
 • ฝึกตั้งคําถามว่า เราจะรู้สึกอย่างไร และจะทําอย่างไร หากต้องอยู่ในสภาพเดียวกับบุคคลผู้นี้

นึกถึงตนเองให้น้อยลง 

 • หากเราให้ความสําคัญกับผู้อื่น คอยช่วยเหลือสิ่งที่เขาต้องการอยู่เป็นประจํา มันจะทําให้เรานึกถึงตนเองน้อยลง ซึ่งเป็นวิธีในการเอาชนะใจผู้คน
 • การวิจัยได้ผลสรุปว่า การช่วยเหลือผู้อื่น ช่วยปลูกฝังให้มีสุขภาพที่ดี และนําความสุขมาให้
 • จําไว้ว่า การช่วยเหลือผู้อื่นจะช่วยทําให้นึกถึงตนเองน้อยลง และคอยให้ความสําคัญกับผู้อื่นอยู่เสมอ
 • จงลืมการพยายามหาความสุขด้วยการให้ความสนใจต่อความต้องการของตัวเองเป็นอันดับแรก
 • ความสําเร็จของชีวิตของเรา เกี่ยวข้องอย่างมากต่อการช่วยผู้อื่นทําสิ่งต่าง ๆ ดังนั้น จงช่วยเหลือผู้อื่น

ช่วยผู้อื่นทําสิ่งที่เขาทําไม่ได้

 • สิ่งใดก็ตามที่เรามีอยู่ สิ่งนั้นมีไว้เพื่อแบ่งปันให้ผู้อื่น
 • จงช่วยเหลือผู้คนด้วยการมอบโอกาสให้ แล้วเราจะสามารถเอาชนะใจพวกเขาได้
 • จงลืมการให้ความสําคัญกับการรับอะไรจากผู้อื่น แล้วหันมาให้ความสําคัญว่าเราจะทําอะไรเพื่อผู้อื่นแทน
 • จําไว้ว่า เราทุกคนล้วนต้องการให้ผู้อื่นทําสิ่งที่เราไม่สามารถทําได้ด้วยตัวเอง

ฟังผู้อื่นด้วยความตั้งใจ

 • จงผ่อนตัวเองลง แล้วนึกถึงตัวคน ความรู้สึกก่อนเป็นอันดับแรก จงให้ความสําคัญที่ตัวบุคคลก่อน ไม่ใช่ที่ความคิดของเรา ที่ซึ่งกําลังแสดงออกไป
 • เวลาฟัง หยุดคิดไปเองว่าผู้อื่นมีความคิด และความรู้สึกเหมือนเรา เพราะมันจะปิดกั้นไม่ให้เราเข้าใจว่า ลึก ๆ แล้วพวกเขารู้สึกอย่างไร
 • ฟังอย่างตั้งอกตั้งใจด้วยการขจัดสิ่งรบกวนสมาธิ และให้ความสําคัญกับความคิดเห็นของผู้อื่น
 • ฝึกตั้งคําถามว่า เราจะเข้าใจบุคคลผู้นี้ว่าเขากําลังรู้สึก และคิดอะไรอยู่ได้ดีขึ้นอย่างไร
 • จําไว้ว่า วิธีที่ดีที่สุดของการโน้มน้าวจิตใจผู้อื่น คือ การฟังผู้อื่น

ค้นหากุญแจไขจิตใจผู้อื่น

 • จงยอมรับความจริงที่ว่า คนเรานั้นย่อมแตกต่างกัน
 • การถามคําถามดี ๆ คือสิ่งสําคัญที่สุดของการค้นพบกุญแจไขจิตใจของผู้คน
 • จงตระหนักว่าคนเราเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา รวมถึงจิตใจด้วย
 • จําไว้ว่า ผู้นําที่ประสบความสําเร็จ คือ ผู้ที่เข้าใจจิตใจทีมงานเขา

เป็นคนแรกที่ให้ความช่วยเหลือ

 • การเป็นบุคคลแรกผู้ให้ความช่วยเหลือ คือ วิธีในการเอาชนะใจผู้คนที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง
 • การช่วยเหลือผู้อื่นมีผลมากกว่าการทําให้ผู้อื่นได้ประโยชน์ เพราะยังช่วยให้เราเอาชนะใจพวกเขาอีกด้วย
 • ทําให้การช่วยเหลือผู้อื่นเป็นส่วนหนึ่งของเรา โดยให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก
 • ฝึกตั้งคําถามว่า ฉันจะช่วยเหลือคุณได้อย่างไรบ้าง
 • จําไว้ว่า หากเราช่วยเหลือผู้คนให้เขาได้สิ่งต่าง ๆ ตามต้องการ เราจะได้สิ่งต่าง ๆ ตามต้องการเช่นเดียวกัน

เติมสี่งที่มีคุณค่าให้ผู้คน

 • ไม่มีสิ่งใดในชีวิตมีความสําคัญมากกว่าผู้คน จงดำเนินชีวิตด้วยการทำทุกสิ่งทุกอย่างสุดความสามารถเพื่อจะเติมเต็มสิ่งที่มีคุณค่าให้แก่ผู้อื่น
 • ถ้าต้องการเติมสิ่งที่มีคุณค่าให้ผู้คน เราต้องให้ความสําคัญแก่พวกเขาก่อน เป็นอันดับแรก
 • หากต้องการเติมสิ่งที่มีคุณค่าให้ผู้คน เราต้องทําให้ตัวเรามีคุณค่ามากยิ่งขึ้นก่อน
 • จงลืมการพยายามเป็นผู้ประสบความสําเร็จ แต่จงเป็นผู้มีคุณค่าแทน

จดจําเรื่องราวผู้คน

 • เราสามารถสร้างความสัมพันธ์ได้ในช่วงเวลาอันสั้นด้วยการเพียงแค่ขอให้คนนั้นเล่าเรื่องราวของเขาให้เราฟัง
 • จําไว้ว่าทุกคนล้วนที่อยากจะเล่าเรื่องราวของเขา
 • จงอย่าเล่าแต่เรื่องราวตัวเอง แต่จงฟังเรื่องราวของผู้อื่นด้วย
 • จดจำเรื่องราวที่ผู้คนเล่าให้เราฟัง แล้วสร้างความประทับใจด้วยการพูดถึงเรื่องนั้นอีกรอบ เมื่อเจอกันครั้งต่อไป

เล่าเรื่องราวดี ๆ

 • เรื่องราวทุกเรื่อง และผู้เล่าทุกคนล้วนมีสิ่งเหมือนกันอย่างหนึ่ง คือ พวกเขามีพลังดึงดูดความสนใจจากผู้ฟัง
 • เรื่องเล่าที่เราเล่าได้ดีที่สุด คือ เรื่องราวที่เราประสบมาด้วยตนเอง
 • การเล่าเรื่องเป็นทักษะซึ่งต้องอาศัยการฝึกฝน ซึ่งใครก็สามารถพัฒนา
 • วิธีการพัฒนาทักษะการเล่าเรื่อง
  • เล่าเรื่องบางอย่างที่เราประสบมาด้วยตัวเอง
  • เล่าเรื่องราวต่าง ๆ โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ 
  • ใส่หัวใจของเรา ลงไปในเรื่องราวที่เล่าด้วย
  • คิดว่าผู้อื่นอยากได้ยินเรื่องราวของเรา
 • จงให้ความสําคัญต่อผู้ฟัง แล้วทักษะการเล่าเรื่องของคุณ จะพัฒนาอย่างรวดเร็วเพียงชั่วข้ามคืน
 • จงเล่าเรื่องราวดี ๆ แล้วเราจะเข้าถึงจิตใจของคนอื่น

ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

 • การศึกษาชิ้นหนึ่งได้บทสรุปว่า ยิ่งให้ความช่วยเหลือผู้อื่นมากเท่าไหร่ บุคคลนั้นก็ยิ่งได้รับความสุขทั้งกาย และใจมากเท่านั้น
 • จงเลิกมองสิ่งต่าง ๆ ว่าขาดแคลน หันมาให้ความสำคัญต่อการเห็นสิ่งต่าง ๆ ว่ามีอยู่เหลือเฟือและสามารถแบ่งปันได้ไม่มีสิ้นสุด
 • ฝึกตั้งคําถามว่า ใครบ้างที่เราจะสามารถให้ความช่วยเหลือโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนได้บ้าง
 • จําไว้ว่า จงให้ความช่วยเหลือผู้อื่นอย่างถึงที่สุด
 • ให้ผู้อื่นโดยไม่คาดหวังสิ่งตอบแทน เพราะเราจะได้บางสิ่งกลับมาเป็นการตอบแทนในท้ายที่สุด

จําชื่อผู้คน โดยไม่สนว่าคนนั้นจะเป็นใคร

 • การจําชื่อผู้คนเป็นเสียงอันไพเราะที่สุดของภาษานั้น ๆ และเป็นเสียงซึ่งมีความสําคัญที่สุดสําหรับเขา – Dale Carnegie
 • เรารู้สึกอย่างไรบ้าง เวลามีคนเรียกชื่อคุณผิด แล้วหากคนที่ไม่ได้เจอกันมานาน แต่เขายังจําชื่อเราได้ เราจะรู้สึกอย่างไร
 • ใช้เทคนิค SAVE สร้างการจดจำ
  • S (Say) พูดชื่อคนที่คุยด้วย ขณะสนทนาพูดคุย 3 ครั้ง
  • A (Ask) สอบถามเกี่ยวกับชื่อ (ตัวอย่างเช่น ชื่อของคุณสะกดยังไงบ้าง)
  • V (Visualize) นึกถึงท่าทาง หรือลักษณะเฉพาะตัวที่สะดุดตาของบุคคลนั้น
  • E (End) ปิดท้ายการสนทนาด้วยการพูดถึงชื่อ เช่น ขอบคุณนะครับ คุณ….

ชี้ให้ผู้คนเห็นจุดแข็งของตน

 • คนเรามักทําพลาดเรื่องการพัฒนาตนเอง ด้วยการให้ความสําคัญแก่จุดอ่อนของตนมากเกินไป แทนที่จะพัฒนาจุดแข็งที่มีให้ดีที่สุด
 • การให้ความสําคัญแก่จุดอ่อนของผู้อื่น ถือเป็นสิ่งผิดพลาด เราต้องให้ความสําคัญต่อการค้นหาจุดแข็งของผู้คน แล้วชี้ให้เขาเห็น
 • ฝึกตั้งคําถามว่า บุคคลผู้นี้ มีจุดแข็งส่วนไหน ทําอะไรได้ดีเยี่ยมเป็นพิเศษ
 • จําไว้ว่า ทุกคนล้วนมีเมล็ดพันธุ์ของความสําเร็จ

เขียนสี่งที่ให้กําลังใจ

 • ถ้อยคําดี ๆ ที่มาจากหัวใจมักเข้าถึงจิตใจผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • จงลืมการเป็นนักเขียนที่ดี แล้วให้ความสําคัญกับการเขียนที่ออกมาจากหัวใจเราจริง ๆ
 • ลองใช้เวลาหนึ่งชั่วโมง เขียนจดหมายให้อื่น โดยตั้งจุดประสงค์ไว้ว่าจะเขียนเพื่อให้กําลังใจพวกเขา
 • จำไว้เสมอว่า ถ้อยคําที่ดี จะมีอานุภาพในการให้กําลังใจอย่างที่เราอาจจะคาดไม่ถึง

ช่วยเหลือผู้คนให้เขาได้ชัยชนะ

 • การช่วยเหลือผู้อื่นให้ได้รับชัยชนะ เป็นความรู้สึกอันยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่ง
 • หากเราอยากช่วยเหลือผู้คนให้เขาได้รับชัยชนะ ลองทําตามขั้นตอนนี้
  • มีความเชื่อมั่นในตัวผู้คน
  • ให้ความหวังกับผู้คน
  • อย่าให้ความสําคัญแต่เฉพาะชัยชนะ จงให้ความสําคัญกับวิธีการไปสู่ชัยชนะ
  • เข้าใจว่าเมื่อช่วยเหลือผู้อื่นให้ได้ชัยชนะแล้ว เราจะได้ชัยชนะด้วยเช่นกัน
 • ฝึกตั้งคําถามว่า เราต้องการช่วยเหลือใครมากที่สุด และเราจะทําอย่างนั้นได้อย่างไร

อ่านจบแล้ว รู้สึกยังไงบ้าง ช่วยบอกเราหน่อยครับ 🙏
45 responses
OMG
OMG
13
Love
Love
18
Like
Like
13
Sad
Sad
1
Dizzy
Dizzy
0
Sleepy
Sleepy
0