สรุปหนังสือ คิดเห็นเป็นชีวิต (AS A Man Thinketh) เขียนโดย James Allen Min

📚 สรุปหนังสือ คิดเห็นเป็นชีวิต (AS A Man Thinketh)

👋 สิ่งที่ได้เรียนรู้จากหนังสือเล่มนี้

“ความคิด” คือ จุดเริ่มต้นของทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา สิ่งที่เราคิดมีอิทธิพลอย่างมากต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเรา ทุกความคิดจะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่จะงอกเงยในอนาคต การระมัดระวังการใช้ความคิดจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก

ตอนนี้เรามีช่อง YouTube แล้ว! Podcast สำหรับคนรักหนังสือและการพัฒนาตัวเอง ใครสนใจ อย่าลืมไปติดตามกันได้นะครับ : ) 🙏
blank
ตอนนี้เรามีช่อง YouTube แล้ว! Podcast สำหรับคนรักหนังสือและการพัฒนาตัวเอง ถ้าเพื่อน ๆ กดติดตาม ผมจะรู้สึกดีมากครับ
blank

😎 1 ประโยคที่ชอบที่สุดของหนังสือเล่มนี้

“ความทุกข์ของเราเป็นผลจากการใช้ความคิดที่ผิดพลาด”

สรุปหนังสือ คิดเห็นเป็นชีวิต (AS A Man Thinketh) เขียนโดย James Allen

 • ทุกสิ่ง ทุกเหตุการณ์ ทุกอย่างที่เกิดขึ้นแก่เรา ล้วนเป็นไปตาม “สิ่งที่เราคิด”
 • ตัวตน และอุปนิสัยของเรา คือผลรวมทั้งหมดของความคิดที่เรามี
 • ทุกการกระทำของเราไม่ว่าจะเจตนาหรือไม่เจตนา จะดีหรือเลว ย่อมมาจาก “ความคิด”
 • ทุกสิ่งเป็นไปตามกฎเหตุและผล และโลกของความคิด ก็อยู่ในเงื่อนไขนี้
 • การกระทำที่เลว ย่อมเป็นผลมาจากความคิดที่เลว และการกระทำที่ดี ย่อมเป็นผลมาจากความคิดที่ดี
 • มนุษย์คือนายของความคิด คือเบ้าหลอมแห่งอุปนิสัย คือผู้สร้างและกำหนดเงื่อนไข สภาวะแวดล้อม และชะตากรรมให้แก่ตนเอง
 • สภาพภายนอกของชีวิต จะสอดคล้องกับสภาวะความคิดเสมอ
 • สถานการณ์ภายนอกไม่ได้สร้างใครเป็นอะไร มันเป็นเพียงสิ่งที่กระตุ้นให้เปิดเผยสิ่งที่คนคนนั้นเป็นอยู่แล้วออกมา
 • จิตเป็นนายกายเป็นบ่าว กายจะรับคำสั่งจากจิตไม่ว่าคำสั่งนั้นจะจงใจหรือไม่จงใจก็ตาม
 • โรคภัยไข้เจ็บและสุขภาพที่สมบูรณ์ ต่างเป็นเช่นเดียวกับสิ่งอื่น ๆ ในชีวิต คือ เป็นผลจากความคิด
 • การขาดจุดมุ่งหมายในชีวิต คือ ความเลวร้ายชนิดหนึ่ง
 • ผู้ไม่มีเป้าหมายชัดเจนในชีวิต จะตกเป็นเหยื่อของความกังวล ความกลัว ความยุ่งยากใจ และความสงสารตนเอง ซึ่งเป็นเครื่องชี้วัดความอ่อนแอ อันนำไปสู่ความล้มเหลว
 • เราควรวาดภาพเป้าหมายที่ชัดเจนให้เกิดขึ้นในจิตใจก่อน จากนั้นจึงมุ่งทำให้มันเป็นจริง
 • จงจดจ่อพลังความคิดไปยังจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้อย่างสม่ำเสมอ อย่าปล่อยให้ความคิดตัวเองล่องลอยไปวัน ๆ
 • เมื่อมีเป้าหมายแจ่มชัดแล้ว เราควรกำหนดทางตรงเพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย โดยไม่มองซ้ายหรือขวา
 • ความคิดที่มาพร้อมเป้าหมายอย่างไม่หวาดหวั่น จะกลายเป็นพลังแห่งการสร้างสรรค์อันยิ่งใหญ่
 • ทุกสิ่งที่ทำสำเร็จหรือล้มเหลวล้วนเป็นผลโดยตรงจากความคิด
 • ความคิด เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จ
 • ความสําเร็จทั้งปวง ไม่ว่าในด้านไหน ล้วนเป็นผลจากการควบคุมความคิดอย่างถูกทิศทางได้อย่างเต็มที่
 • ผู้ที่สําเร็จเพียงเล็กน้อย ก็เพราะเขายอมเสียสละเพียงน้อยนิด ผู้ที่สำเร็จมากก็เพราะเขาเสียสละมาก ผู้ที่ปรารถนาความสําเร็จในระดับสูง ก็ยิ่งต้องเสียสละขั้นสูง
 • เราจะก้าวสู่จุดที่สูงขึ้น ประสบความสำเร็จได้ ก็ด้วยการยกระดับความคิดเท่านั้น
 • จงฝันให้สูงสุด เพราะภาพฝันในจิตใจคือคําสัญญาที่บอกว่า วันหนึ่งเราจะต้องได้สิ่งนั้นมา
 • สร้างภาพฝันขึ้นในใจ ค่อย ๆ ตกแต่งภาพนั้นอย่างที่อยากให้เป็น

อ่านจบแล้ว รู้สึกยังไงบ้าง ช่วยบอกเราหน่อยครับ 🙏
23 responses
OMG
OMG
0
Love
Love
16
Like
Like
7
Sad
Sad
0
Dizzy
Dizzy
0
Sleepy
Sleepy
0