สรุปหนังสือ อยากคว้าแต้มใหญ่ ต้องเล็งให้ตรงกลางเป้า (Bull’s Eye The Power of Focus) เขียนโดย Brian Tracy

📚 สรุปหนังสือ อยากคว้าแต้มใหญ่ ต้องเล็งให้ตรงกลางเป้า (Bull’s Eye The Power of Focus)

👋 สิ่งที่ได้เรียนรู้จากหนังสือเล่มนี้

“เป้าหมายที่ชัดเจน” คือ เข็มหมุดที่เราปักธงไว้ เป็นเข็มทิศนำทางที่ทำให้เราทราบว่า ณ จุดที่เราอยู่ กับ จุดที่เป้าหมายอยู่ ห่างไกลกันแค่ไหน และจะไปถึงด้วยวิธีไหน เมื่อปราศเป้าหมายที่ชัดเจน การโฟกัส และการมีสมาธิ เราย่อมดำเนินชีวิตไปตามสภาพแวดล้อมที่กำหนดทิศทางชีวิตของเราแทนที่เรา ซึ่งถ้าเป็นเช่นนี้ ก็ยากที่จะประสบความสำเร็จหรือบรรลุเป้าหมายที่แท้จริงที่เราปรารถนาได้

ตอนนี้เรามีช่อง YouTube แล้ว! Podcast สำหรับคนรักหนังสือและการพัฒนาตัวเอง ใครสนใจ อย่าลืมไปติดตามกันได้นะครับ : ) 🙏
blank
ตอนนี้เรามีช่อง YouTube แล้ว! Podcast สำหรับคนรักหนังสือและการพัฒนาตัวเอง ถ้าเพื่อน ๆ กดติดตาม ผมจะรู้สึกดีมากครับ
blank

😎 1 ประโยคที่ชอบที่สุดของหนังสือเล่มนี้

“เราถูกจับมาอยู่บนโลกใบนี้ เพื่อจะได้ใช้ชีวิตนี้ ทำสิ่งมหัศจรรย์บางอย่าง”

สรุปหนังสือ อยากคว้าแต้มใหญ่ ต้องเล็งให้ตรงกลางเป้า (Bull’s Eye The Power of Focus) เขียนโดย Brian Tracy

 • การทำอะไรที่สะเปะสะปะ โดยไม่ได้กำหนดเป้าหมาย และวางแผนตามเป้า จะทำให้ยากที่จะประสบความสำเร็จ
 • คนทุกคนมีขีดความสามารถที่พัฒนาไปจนประสบความสำเร็จได้ ถ้าเรามีเป้าหมายที่แน่นอน มีวิธีการ การวางแผน
 • ยิ่งนำศักยภาพออกมาใช้มากเท่าไหร่ จะยิ่งมีศักยภาพมากขึ้นเท่านั้น ยิ่งเรียนรู้มากเท่าไหร่ จะยิ่งเรียนรู้มากขึ้นไปเท่านั้น
 • ทักษะบรรลุความสำเร็จ (สามารถฝึกฝนและทำซ้ำได้) = ความชัดเจน โฟกัส และสมาธิ
  • ความชัดเจน ต้องรู้ชัดเจนว่าตัวเอง คือใคร และต้องการอะไร
  • การโฟกัส ต้องมุ่งโฟกัสไปยังสิ่งสำคัญที่สุด คือ เป้าหมายและงานที่ต้องลงมือทำทั้งหลาย
  • ตั้งสมาธิ จดจ่อเด็ดเดี่ยวอยู่กับเรื่องนี้เรื่องเดียว จนกระทั่งทำงานทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์และบรรลุเป้าหมายเรียบร้อย
  • ผู้ประสบความสำเร็จทั้งหลายล้วนแล้วแต่ได้รับการฝึกฝนทักษะทั้ง 3 เหล่านี้
 • การคิด คือ งานที่ได้รับค่าตอบแทนสูงสุด เพราะมันสร้างผลลัพธ์ตามมาได้มากที่สุด
 • ในหลักการบริหารเวลา วิธีที่ดีที่สุดในการจัดลำดับความสำคัญของงาน คือ ให้คำนึงถึงผลที่จะตามมา จากการทำหรือไม่ทำงานนั้น
 • 7 ขั้นตอนการวางเป้าหมาย
  • ขั้นที่ 1 : ตัดสินใจให้แน่ชัดว่า เราต้องการอะไรอย่าง โดยต้องเจาะจง ไม่มีขีดจำกัด
  • ขั้นที่ 2 : จดบันทึกมันไว้ และทำให้มันสามารถวัดผลได้
  • ขั้นที่ 3 : กำหนดเส้นตาย (จิตใต้สำนึกของเราชอบทำงานตามกำหนดเวลา)
  • ขั้นที่ 4 : จดทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องทำเพื่อบรรลุเป้าหมาย เช่น ทักษะ ความรู้ คนที่ต้องการขอความช่วยเหลือ
  • ขั้นที่ 5 : จัดระบบรายการนั้นตามลำดับและความสำคัญ เพื่อให้กลายเป็นแผนงาน
  • ขั้นที่ 6 : จงย่างเท้าก้าวแรกออกไป ลงมือทำตามรายการ
  • ขั้นที 7 : ในทุก ๆ วัน ต้องทำอะไรสักอย่างที่จะพาเราเคลื่อนเข้าไปสู่เป้าหมาย
 • ฝึกฝน วิธี 10 เป้าหมายหยิบกระดาษ แล้วเขียนคำว่า เป้าหมาย ไว้บนหัวกระดาษ พร้อมลงวันที่วันนี้ หลังจากนั้นจดเป้าหมาย 10 ประการที่ต้องการ จะบรรลุให้ได้ในอีก 12 เดือนข้างหน้า หรือนานกว่านั้น
 • จิตใต้สำนึกจะตอบสนองเฉพาะคำสั่งที่เขียนในรูปประโยคที่มีลักษณะพิเศษ คือ บุคคล (ฉัน ผม) บอกเล่า (เป็นคนที่สุขภาพดี) กาลปัจจุบัน (ตอนนี้ ณ ขณะนี้)
 • ถ้าเป้าหมาย คือ การเพิ่มรายได้ ต้องระบุจำนวนเงินลงไปเลยว่า เท่าไหร่ และกำหนดเส้นตาย แล้วก็เขียนเป้าหมายว่า ฉันมีรายได้เดือนละ xx,xxx
 • ถ้าสามารถบรรลุเป้าหมายใด ๆ ก็ได้ ที่ส่งผลกระทบยิ่งใหญ่ที่สุดต่อชีวิตภายในเวลา 24 ชม อยากจะให้เป็นเป้าหมายอะไร
 • ความปรารถนาลึกลงไปในธรรมชาติของมนุษย์ คือ ต้องการได้รับรู้ถึงความหมาย และจุดประสงค์ของชีวิต
 • ระดับความภาคภูมิใจ การเห็นคุณค่า และการชื่นชอบในตัวเอง ส่วนใหญ่ถูกกำหนดโดยการอุทิศตนเองเพื่อคนอื่น มากกว่าสิ่งที่คาดหวังว่าจะได้รับมา
 • กุญแจปลดล็อกศักยภาพ 5 ดอก
  1. คุณค่า (คุณค่าของเรา และการยึดถือคุณค่านั้นไว้ จะก่อร่างสร้างตัวตนของเราขึ้นมา)
  2. วิสัยทัศน์ (ภาพชีวิตของเราในอนาคตที่ดูชัดเจน และน่าตื่นเต้น)
  3. จุดประสงค์ (ส่วนต่อขยายมาจากคุณค่าและวิสัยทัศน์)
  4. พันธกิจ (ส่วนต่อขยายมาจากคุณค่าและวิสัยทัศน์)
  5. เป้าหมาย (แผนการทีละขั้นตอนของสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวัน เพื่อนำคุณค่า วิสัยทัศน์ จุดประสงค์ พันธกิจ มาสู่ชีวิตของเรา)
 • รางวัลของเรามักจะถูกกำหนดโดยการช่วยเหลือผู้อื่น
 • 95% ของการทำในแต่ละวันนั้น คือ ความเคยชิน และเป็นอัตโนมัติ
 • กุญแจ คือ ต้องสร้างนิสัยใหม่ที่ดี และใช้มันนำทางเราไป
 • ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในชีวิต มาจากการมุ่งโฟกัส และมีสมาธิอย่างต่อเนื่องยาวนาน อาทิตย์ เดือน หรือเป็นปี กว่าความสำเร็จจะมาถึง
 • ทำทีละงาน มีสมาธิจดจ่ออยู่กับงานสำคัญที่สุด และอยู่กับมันไปจนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์ 100% นี่คือเทคนิคการบริหารจัดการเวลาที่ทรงประสิทธิที่สุด
 • เราจะมีความสุขความสำเร็จอย่างแท้จริง เมื่อเป็นเลิศในบางสิ่งบางอย่าง
 • งานของเรา คือ การค้นหาว่าตัวเราเองเป็นเลิศในด้านใด หรือควรจะเป็นเลิศในด้านใด แล้วทุ่มทั้งหัวใจของเราใส่เข้าไป
 • ทุกคนเริ่มต้นจากศูนย์ ยอดฝีมือล้วนต้องเคยไร้ฝีมือมาก่อน
 • รายได้ของเรากำหนดจากสิ่งที่เราทำ ค่อย ๆ เพิ่มทักษะ ค่อย ๆ เก่งขึ้นในงานที่ทำได้ และเห็นผล
 • คนรายได้สูงมุ่งโฟกัสไปที่การพัฒนาทักษะทีละชนิดอย่างชัดเจนและตั้งใจ
 • ถามตัวเอง “อะไรคือทักษะหนึ่งเดียวที่จะช่วยให้เราเดินหน้าไปได้เร็วที่สุดในสายงานอาชีพนี้?”
 • จงชอบตัวเอง เพราะสิ่งนี้จะกำหนดแทบทุกสิ่ง ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา
 • กุญแจสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ การฝึกหลัก ป.ต.ต. คือ ปรับปรุง ต่อเนื่อง ตลอดไป
 • อย่าหยุดที่จะปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นไป ค้นหาวิธีใหม่ ๆ ในการพัฒนาตัวเองตลอดเวลา
 • ความสำเร็จส่วนใหญ่ถูกกำหนดโดยผู้คนที่เรารู้จัก และผู้คนที่รู้จักเราในทางที่ดี
 • คุณภาพความสัมพันธ์ x ปริมาณความสัมพันธ์ = คุณภาพชีวิต
 • หนึ่งในหลักการแห่งความสำเร็จ คือ ยิ่งให้ไปโดยไม่หวังอะไรตอบแทน ผลตอบแทน ก็จะยิ่งย้อนกลับมา
 • ฝึกให้ไปก่อนมี่จะรับเข้ามา คนที่ประสบความสำเร็จ พวกเขาถามว่า “ฉันจะให้อะไรแก่คน คนนี้ได้บ้าง”
 • สร้างเครือข่ายกับผู้คนแตกต่างหลากหลายให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
 • เราไม่มีทางรู้ว่าใครสักคน จะมาช่วยเราได้ยังไง และเมื่อไร เราเพียงต้องขยายเครือข่ายออกไปให้กว้างมากที่สุดเท่าที่จะทำได้
 • จงแสดงออกว่าเราเห็นถึงคุณค่าของสิ่งที่คนที่เราพบเจอทำ ไม่ว่าจะใหญ่หรือจะเล็กแค่ไหน
 • มองหาสิ่งที่จะเอ่ยชม และเยินยอในตัวผู้อื่น เช่น การแต่งกาย ข้าวของ ทรงผม ชมบ้านว่าน่าอยู่ รถสวย และความสำเร็จของพวกเขา
 • ความสามารถ และพลังใจที่จะยืนหยัด เผชิญหน้ากับความพ่ายแพ้ล้มเหลว คือ สิ่งรับประกันความสำคัญอันยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเรา
 • เมื่อตั้งเป้าหมายใหญ่ สิ่งหนึ่งมั่นใจได้ว่าจะต้องเจอทันที คือ การวิ่งฝ่าพายุฝน ลมโหมกระหน่ำ
 • หนึ่งในมาตรวัดคุณสมบัติของเรา คือ เรารับมือกับเคราะห์ยามร้ายได้ดีแค่ไหน และการกลับมาลุกขึ้นมายืนได้เร็วแค่ไหน
 • ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าความล้มเหลว มีแต่การตอบกลับเท่านั้น
 • เมื่อย้อนมองความผิดพลาด ความล้มเหลว กลับมีข้อมูลที่ทรงคุณค่าบรรจุอยู่ ที่ทำให้เราประสบความสำเร็จ และมีความสุขในเวลาต่อมา
 • ถ้าเรามองหาสิ่งดี ๆ ในทุกสถานการณ์ เราจะพบเจอสิ่งดี ๆ นั้นเสมอ
 • ความยุ่งยาก ไม่ได้ผ่านเข้ามาเพื่อหยุดยั้ง แต่มันผ่านเข้ามาเพื่อสั่งสอน
 • ไม่ผิดอะไร ถ้าในชีวิตเคยทำผิดพลาด แต่สิ่งที่ผิด คือ การไม่ได้เรียนรู้อะไรจากความผิดพลาด
 • ปริมาณของทางแก้ปัญหา นำไปสู่คุณภาพของการตัดสินใจ
 • วิธีการลดหรือจำกัดความวิตกกังวลที่เกี่ยวกับปัญหาหรือความยุ่งยาก คือ ให้เขียนสรุปรายงานความเสียหายของปัญหานั้น
 • ยาแก้ความกังวล คือ ความยืนหยัด ลงมือทำงานไปในทิศทางสู่เป้าหมายที่สำคัญที่สุดของเรา

อ่านจบแล้ว รู้สึกยังไงบ้าง ช่วยบอกเราหน่อยครับ 🙏
25 responses
OMG
OMG
1
Love
Love
14
Like
Like
10
Sad
Sad
0
Dizzy
Dizzy
0
Sleepy
Sleepy
0