สรุปหนังสือ วิธีคิดที่ทำให้ชีวิตคุณประสบความสำเร็จ และแตกต่างกว่าคนอื่น Don't Eat The Marshmallow Yet! - Joachim de Posada และ Ellen Singer

📚 สรุปหนังสือ วิธีคิดที่ทำให้ชีวิตคุณประสบความสำเร็จ และแตกต่างกว่าคนอื่น

👋 สิ่งที่ได้เรียนรู้จากหนังสือ วิธีคิดที่ทำให้ชีวิตคุณประสบความสำเร็จ และแตกต่างกว่าคนอื่น

“ความสำเร็จ” ไม่ใช่สิ่งที่จะได้มาฟรี ๆ มันคือการแลกเปลี่ยน เราต้องแลกเปลี่ยนเสมอ โดยการยอมอด ณ วันนี้ เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการในวันข้างหน้า เหมือนสุภาษิตไทยที่เราคุ้นเคย คือ “อดเปรี้ยว ไว้กินหวาน”

ตอนนี้เรามีช่อง YouTube แล้ว! Podcast สำหรับคนรักหนังสือและการพัฒนาตัวเอง ใครสนใจ อย่าลืมไปติดตามกันได้นะครับ : ) 🙏
blank
ตอนนี้เรามีช่อง YouTube แล้ว! Podcast สำหรับคนรักหนังสือและการพัฒนาตัวเอง ถ้าเพื่อน ๆ กดติดตาม ผมจะรู้สึกดีมากครับ
blank

สิ่งที่สำคัญคือ เราต้องรู้ตั้งแต่ต้นว่า การที่เรายอมอด เพื่อแลกกับสิ่งที่ต้องการ หรือเป้าหมาย สิ่งนี้ คือสิ่งที่เราต้องการจริง ๆ หรือไม่ นี่แหละที่สำคัญ

😎 1 ประโยคที่ชอบที่สุดของหนังสือเล่มนี้

“ความสำเร็จขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราเต็มใจทำในวันนี้ เพื่อประสบความสำเร็จในวันนี้พรุ่งนี้”

สรุปหนังสือ วิธีคิดที่ทำให้ชีวิตคุณประสบความสำเร็จ และแตกต่างกว่าคนอื่น Don’t Eat The Marshmallow Yet! เขียนโดย Joachim de Posada และ Ellen Singer

 • ทำไมบางคนจึงประสบความสำเร็จ ในขณะที่บางคนล้มเหลว คำตอบอยู่ที่การวิจัยครั้งสำคัญของ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดที่ชื่อว่า “Mashmallow มาร์ชแมลโลว์”
 • นักวิจัยได้ทดลองเด็กประมาณ 600 คน ปล่อยให้เด็ก ๆ อยู่ในห้องตามลำพัง แลกแจกขนม “มาร์ชแมลโลว์” ให้เด็กคนละก้อน และเสนอให้เด็กเลือกว่าจะกินมันเข้าไปทันที หรือจะคอยอีก 15 นาที ถ้าเด็กคนไหนคอยได้ พวกเขาก็ให้มาร์ชแมลโลว์แก่เด็กคนนั้นเพิ่มอีกก้อน ซึ่งจากการทดลองพบว่า เด็กบางคนกินขนพบว่า “เด็กที่สามารถห้ามใจชะลอการได้รับความพอใจในทันทีได้ จะมีชีวิตที่ดีกว่าและประสบความสำเร็จมากกว่า”
 • ความแตกต่างที่สำคัญของความสำเร็จและความล้มเหลว ไม่ได้อยู่ที่การทำงานหนักหรือมีสติปัญญาที่เหนือกว่า แต่อยู่ที่ความสามารถในการ “ห้ามใจตัวเองให้ชะลอความพอใจลงก่อน หรือการรู้จักอดเปรี้ยวไว้กินหวาน และคิดถึงผลตอบแทนระยะยาว”
 • คนที่ “ห้ามใจไม่รีบกิน มาร์ชแมลโลว์ จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมากกว่า
 • การกระทำของเราในวันนี้ สามารถส่งผลอันใหญ่หลวงต่ออนาคตของเรา ถ้าเพียงแค่ไม่รีบกิน มาร์ชแมลโลว์ของเราในตอนนี้เท่านั้น
 • ความต้องการสนองความพึงพอใจของตนเองในทันที ทำลายความสำเร็จและความสุข
 • คนที่ประสบความสำเร็จรู้ว่า การที่จะได้สิ่งที่เราต้องการจริง ๆ นั้น เรามักจะต้องปฏิเสธบางสิ่งที่ได้มาในตอนแรกเสมอ
 • พูดกับตัวเอง เมื่อต้องเจอสิ่งยั่วยวนใจว่า “ฉันขอปฏิเสธก่อน เพื่อให้เราสามารถพูดคำว่า ฉันชนะแล้ว ในภายหลัง”
 • ถ้าไม่รู้จักยับยั้งใจตัวเองก็เท่ากับยอมแพ้ให้กับตัวเอง
 • ความสามารถในการยับยั้งหักห้ามใจ เพื่อไม่ให้สนองความพึงพอใจของตัวเองทันทีทันใด กลายเป็นปัจจัยที่บ่งบอกถึงความสำเร็จในอนาคตได้
 • ถ้ามีคนเสนอเงินให้เรา ระหว่าง 30 ล้านบาทวันนี้ กับเงิน 1 บาท ที่สะสมเพิ่มขึ้นเท่าตัวทุกวันเป็นเวลาสามสิบวัน เราจะเลือกอย่างไหน? (เฉลย วันสุดท้าย เราจะมีเงิน 1,073,741,824 บาท)
 • การอดเปรี้ยวไว้กินหวาน เป็นหลักการสำคัญของวทฤษฎี Marshmallow (มาร์ชแมลโลว์) เงิน 1,073,741,824 บาท ในเวลา 1 เดือน ย่อมดีกว่า 30 ล้านบาทในเวลาหนึ่งวัน
 • ต้องอดเปรี้ยวไว้กินหวาน อย่าเพิ่งรีบกิน Marshmallow ทำชีวิตให้ดีขึ้นด้วยกฎ “สามสิบวินาที” ในทันที ให้คอยจนถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วคุณจะได้ในสิ่งที่ดีกว่าหรือหมายถึงได้กิน มาร์ชแมลโลว์มากขึ้น
 • คนเราไม่สามารถควบคุมคนอื่น และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยส่วนใหญ่ได้ แต่เราสามารถควบคุมพฤติกรรมของตัวเราเองได้
 • คนที่ประสบความสำเร็จ เต็มใจทำสิ่งคนที่ไม่ประสบความสำเร็จไม่เต็มใจทำ
 • ความสำเร็จเริ่มต้นขึ้น เมื่อเราเต็มใจทำในสิ่งที่คนไม่ประสบความสำเร็จไม่เต็มใจทำ
 • ความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับอดีตหรือปัจจุบันของเรา ความสำเร็จขึ้นอยู่กับความเต็มใจที่จะทำสิ่งที่จำเป็นต้องทำมาเพื่อให้บรรลุความสำเร็จ
 • สิ่งที่กำหนดอนาคตของเราไม่ใช่สิ่งที่คุณเคยได้ทำมาในอดีต แต่คือสิ่งที่เราเต็มใจจะทำในปัจจุบัน
 • พูดกับตัวเอง “ฉันต้องเต็มใจทำอะไรในวันนี้ เพื่อประสบความสำเร็จในวันพรุ่งนี้”
 • ทำชีวิตให้ดีขึ้นด้วยกฎ “30 วินาที”
  • ใครก็ตามที่เชี่ยวชาญในเรื่องกฎ 30 วินาทีจะประสบความสำเร็จมากกว่าคนที่ไม่ปฏิบัติตามกฎนี้
  • ไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดก็ตาม สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การที่เราสามารถเชื่อมโยงเข้ากับคนอื่นได้ และพวกเขาจะตัดสินใจว่าจะเชื่อมโยงเข้ากับเราหรือไม่ภายใน 30 วินาทีแรก
  • เราต้องสร้างความประทับใจในครั้งแรกที่ได้พบให้กับคนที่เราชอบ หรือลูกค้า หรือใครก็ตาม
  • ถ้าคนอื่นตัดสินใจว่าชอบเรา พวกเขาก็มีแนวโน้มที่จะชอบทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเรา
  • ความเป็นอัจฉริยะของคน ๆ หนึ่งอาจเป็นความโง่เขลาของอีกคน มันขึ้นอยู่กับว่าคนอื่นวาดภาพนายไว้ในใจอย่างไร
  • จงเข้าถึงจินตนาการของคนอื่น และเราจะเข้าถึงหัวใจของพวกเขาได้
  • ผู้เชี่ยวชาญประเมินว่า 20 % ทางด้านการเงิน มาจากทักษะ พรสวรรค์ และความรู้ ขณะที่ 80 % มาจากทักษะเกี่ยวกับคน การเชื่อมโยงเข้ากับคนอื่น ได้รับความไว้วางใจ และความนับถือจากคนอื่น
  • ยิ่งเราสามารถเข้ากับคนอื่นได้มากเท่าไร เราก็ยิ่งมีโอกาสได้รับในสิ่งที่ต้องการมากขึ้นเท่านั้น
 • สูตรที่จะทำให้ เกิดความสงบสุขในจิตใจ = จุดมุ่งหมาย + ความปรารถนาอย่างแรงกล้า + การกระทำ
 • เมื่อคนเรามีเป้าหมาย และรู้สึกตื่นเต้นที่จะบรรลุถึงมัน ทั้งทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะไปให้ถึงเป้าหมาย ผลลัพธ์ที่จะได้ ก็คือ ความสงบ
 • การลงมือทำ คือสิ่งที่ทำให้เกิดความแตกต่างขึ้นในชีวิต
 • การห้ามใจไม่รีบกิน มาร์ชแมลโลว์ จะทำให้เราประสบความสำเร็จ
 • หากเรากินทุกสิ่งทุกอย่างหมดในวันนี้ ผลที่ได้คือ เราจะไม่เหลืออะไรเลยในวันพรุ่งนี้
 • เราจะต้องตัดสินใจเลือกนับล้านครั้งในชั่วชีวิต และการตัดสินใจเลือกแต่ละครั้งจะเป็นตัวกำหนดว่าเราเป็นใคร เราทำอะไร เราจะเป็นอะไร หรือเราจะได้รับผลอย่างไร
 • ไม่ว่าเป้าหมายของเราคืออะไร ความสำเร็จขึ้นอยู่กับความสามารถในการมีความสุขกับความสำเร็จ แต่ไม่กลืนกินความสำเร็จทั้งหมดไปในตอนแรก
 • จำหลักการนี้ไว้ “เครดิตดี = เดบิตที่ดีกว่า” “สะสมวันนี้ เพื่อมีชีวิตบั้นปลายที่ดี”
 • ความสำเร็จแบบ มาร์ชแมลโลว์ คือ การรู้ว่าตัวเองต้องการอะไร และเก็บเป้าหมายสุดท้ายไว้ในใจ แล้วทำทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทำให้ตัวเองบรรลุถึงความฝันที่เป็นมาร์ชแมลโลว์ชิ้นใหญ่ แทนที่จะกินมาร์ชแมลโลว์ชิ้นเล็ก ๆ ระหว่างทางจนหมดไป
 • เส้นทางไปสู่ความสำเร็จมีหลายเส้นทาง แต่ความสำเร็จที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง มาจากความอดทน ความมานะพยายาม และการมุ่งไปยังเป้าหมายระยะยาว 
 • เราต้องกำหนด มาร์ชแมลโลว์ ที่อยากได้เป็นรางวัล และเก็บภาพนั้นไว้ในใจตลอดเวลา แล้วความสำเร็จที่หอมหวานยั่งยืนจะเป็นของเรา
 • แผนการเปลี่ยนแปลงชีวิต 6 ขั้นตอน
  1. เราจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง?
  2. จุดแข็งและจุดอ่อนของเราคืออะไร? ต้องปรับปรุงอะไรบ้าง ต้องปรับปรุงให้ดีที่สุดได้อย่างไร
  3. เป้าหมายหลักของเราคืออะไร?  เลือกมาอย่างน้อย 5 เป้าหมาย และเขียนมันลงไป
  4. แผนการของเราคืออะไร? เขียนมันลงไป
  5. เราจะทำอะไรบ้าง เพื่อให้แผนการของเรากลายเป็นการกระทำ? เรามุ่งมั่นที่จะทำอะไรในวันนี้ พรุ่งนี้ อาทิตย์หน้า ปีหน้า เพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมาย
  6. ความฝัน มาร์ชแมลโลว์ ของเราคืออะไร เราจะบรรลุถึงมันได้อย่างไร
 • จงเพิ่มขนมมาร์ชแมลโลว์ เก็บมันไว้ รอวันที่มันออกดอก ออกผล

อ่านจบแล้ว รู้สึกยังไงบ้าง ช่วยบอกเราหน่อยครับ 🙏
42 responses
OMG
OMG
21
Love
Love
9
Like
Like
9
Sad
Sad
1
Dizzy
Dizzy
2
Sleepy
Sleepy
0