สรุปหนังสือ คิดใหญ่ ไม่คิดเล็ก (The Magic of Thinking Big) เขียนโดย David J. Schwartz

📚 สรุปหนังสือ คิดใหญ่ ไม่คิดเล็ก (The Magic of Thinking Big) 

👋 สิ่งที่ได้เรียนรู้จากหนังสือเล่มนี้

ชีวิตของเราถูกกำหนดโดยความคิดของเรา ขนาดของความคิดจะกำหนดขนาดของผลลัพธ์ในชีวิต ถ้าเราคิดใหญ่ การพูด การกระทำของเราก็จะใหญ่ตามไปด้วย ซึ่งนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ใหญ่
ไม่ว่าจะยังไง การคิดใหญ่ย่อมดีกว่าการคิดเล็ก ดังนั้น ไม่มีอะไรจะเสียที่จะคิดใหญ่

ตอนนี้เรามีช่อง YouTube แล้ว! Podcast สำหรับคนรักหนังสือและการพัฒนาตัวเอง ใครสนใจ อย่าลืมไปติดตามกันได้นะครับ : ) 🙏
blank
ตอนนี้เรามีช่อง YouTube แล้ว! Podcast สำหรับคนรักหนังสือและการพัฒนาตัวเอง ถ้าเพื่อน ๆ กดติดตาม ผมจะรู้สึกดีมากครับ
blank

😎 1 ประโยคที่ชอบที่สุดของหนังสือเล่มนี้

“ขนาดของบัญชีเงินในธนาคาร ขนาดของความสุข และขนาดของความพอใจโดยทั่วไปของคนคนหนึ่งถูกกำหนดโดยขนาดของความคิดของเขา”

สรุปหนังสือ คิดใหญ่ ไม่คิดเล็ก (The Magic of Thinking Big) เขียนโดย David J. Schwartz

 • ความแตกต่างระหว่างคนที่สำเร็จกับคนที่ไม่สำเร็จ คือ คนสำเร็จคิดใหญ่กว่า
 • เหตุผลที่ทำไมคนส่วนใหญ่ไม่คิดใหญ่ เพราะเราเป็นผลิตผลของความคิดที่อยู่รอบตัว (ถ้าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่คิดใหญ่ เราก็จะคิดใหญ่)
 • หนทางแห่งความสำเร็จที่แน่นอนที่สุดคือ ความเชื่อที่ว่าเราจะทำได้สำเร็จ
 • ไม่มีอะไรมหัศจรรย์เท่าความเชื่อหรือแรงศรัทธา
 • ถ้าเชื่อมั่นอย่างจริงใจว่า เราทำได้ วิธีที่จะทำก็จะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ และถ้าไม่เชื่อว่าทำได้ เราก็ไม่มีหนทางที่จะทำ
 • ความศรัทธาอย่างแรงกล้าจะกระตุ้นจิตใจให้หาหนทางและวิธีการที่จะทำ และการที่เชื่อว่าทำได้แน่ ๆ จะทำให้คนอื่นเชื่อมั่นในตัวเราด้วย
 •  ถ้าเราเชื่อในสิ่งใหญ่ เราก็จะเติบโตขึ้นตามความเชื่อของนั้น ขนาดของความสำเร็จถูกกำหนดโดยขนาดของความเชื่อ
 • วิธีสร้างความเชื่อ คิดว่าต้องสำเร็จ อย่าคิดว่าจะล้มเหลว เตือนตัวเองอย่างสม่ำเสมอว่าเราเก่งกว่าที่คิด และจงคิดใหญ่
 • คนที่ไม่ประสบความสำเร็จนั้นมักจะป่วยเป็นโรคชอบแก้ตัว ความล้มเหลวทุกครั้งจะติดเชื้อโรคนี้มาก่อนเสมอ
 • คนที่ยิ่งประสบความสำเร็จสูงนั้นมักจะเป็นคนที่ไม่นิยมการแก้ตัวมากเท่านั้น
 • 4 ข้อแก้ตัวยอดนิยม เรื่องสุขภาพ เรื่องความฉลาด เรื่องอายุ เรื่องโชค
 •  ความรู้ที่จริงเป็นเพียงศักยภาพอย่างหนึ่งของอำนาจเท่านั้น ความรู้จะเป็นอำนาจได้ก็ต่อเมื่อเราใช้มันและใช้มันอย่างสร้างสรรค์เท่านั้น
 • ความกลัวเป็นศัตรูตัวฉกาจของความสำเร็จ ความกลัวเป็นตัวหยุดคนทั่วไปจากการที่จะสามารถฉกฉวยโอกาสที่เกิดขึ้นได้อย่างเต็มที่
 • เป็นสิ่งที่จริงแท้แน่นอนว่าความกลัวเป็นอำนาจที่ทรงพลัง ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งที่ความกลัวทำให้คนไม่สามารถที่จะได้สิ่งที่เขาต้องการในชีวิต
 • การลงมือทำคือยาแก้ความกลัวทุกชนิด
 • การไม่ทำอะไรกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเท่ากับเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับความกลัวและทำลายความมั่นใจ
 • วิธีเอาชนะความกลัวคือ ให้แยกแยะความกลัวออกมาแล้วทำในสิ่งที่เหมาะสม
 • ในสถานการณ์เดียวกัน ผู้ที่สำเร็จและไม่สำเร็จ จะมีวิธีการที่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงในการจัดการ
 • จุดอ่อนที่สุดของมนุษย์ก็คือการติเตียนตนเอง ซึ่งเป็นความรู้สึกว่าตนเองต่ำต้อยกว่าคนอื่น
 • มีข้อสรุปเพียงประการเดียวเท่านั้นที่สามารถพูดได้อย่างเต็มปากนั่นคือ เราใหญ่กว่าที่เราคิด ดังนั้น จงคิดถึงตัวเองตามขนาดที่ควรจะเป็น คิดให้ใหญ่เท่าที่ตัวเองเป็นจริง ๆ
 • คนที่คิดใหญ่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการสร้างภาพที่เป็นบวก มองไปข้างหน้า และมองโลกในแง่ดี ทั้งในจิตใจของตนเองและผู้อื่น 
 • ถ้าคิดใหญ่แล้ว เรื่องเล็ก ๆ จะไม่สามารถมาฉุดเราได้
 • จงฝึกเพิ่มคุณค่าให้กับสิ่งต่าง ๆ ให้คนอื่น และตัวคุณเอง
 • คุณค่าที่โลกจะให้กับเรานั้นถูกกำหนดโดยราคาที่เราติดไว้บนตัวของเราเอง
 • จงมองอนาคตให้ไกลขึ้น ดูว่าอะไรจะเป็นไปได้ในอนาคต ไม่ใช่มองเฉพาะสิ่งที่เป็นอยู่ปัจจุบัน
 • จิตใจของเราจะคิดหาหนทาง ถ้าเราอนุญาตมัน
 • เมื่อเชื่อว่าสิ่งใดเป็นไปไม่ได้ จิตใจจะทำงานเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าทำไมจึงเป็นไปไม่ได้ แต่ถ้าเชื่อว่าสิ่งใดเป็นไปได้ จิตใจจะทำงานและช่วยให้หาหนทางที่จะทำมัน
 • อย่าปล่อยให้ความคิดเดิม ๆ แช่แข็งความก้าวหน้าของเรา จงเปิดรับความคิดใหม่ ๆ ทำสิ่งใหม่ ๆ แนวทางใหม่ ๆ อยู่เสมอ
 • ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เกิดจากคนที่ตั้งมาตรฐานสำหรับตนเองและคนอื่นสูงขึ้นเรื่อย ๆ
 • คนที่ประสบความสำเร็จรู้ดีว่า “เราทุกคนสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อย่างไม่มีสิ้นสุด” พวกเขาจะคอยค้นหาวิธีที่จะทำให้ชีวิตของพวกเขาดีขึ้นอยู่ตลอด
 • จงยึดปรัชญานี้กับทุกเรื่องในชีวิต “ฉันสามารถทำได้ดีขึ้นกว่าเดิม” 
 • จงฟังให้มากกว่าพูด จำไว้ว่าคนใหญ่ผูกขาดการฟัง คนเล็กผูกขาดการพูด
 • ถ้าสังเกตจะพบว่า คนที่มีความเชื่อถือมากที่สุดจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จสูงสุด
 • เราเป็นอย่างที่เราคิด คนอื่นมองเห็นเราเช่นเดียวกับที่เรามองเห็นในตัวเอง เราได้รับการปฏิบัติตามที่เราคิดว่าเราสมควรจะได้รับ
 • สิ่งที่ปรากฏภายนอกมีผลกระทบต่อจิตใจที่อยู่ภายใน รูปร่างหน้าตาภายนอกมีผลกระทบต่อวิธีการที่เราคิดและรู้สึกภายในจิตใจ
 • คนที่คิดว่าเขาเป็นคนต่ำต้อยไม่ว่าคุณสมบัติที่แท้จริงจะเป็นยังไง เขาก็จะเป็นคนที่ด้อยกว่าคนอื่น 
 • สิ่งที่เราคิด กำหนดสิ่งที่เรากระทำ สิ่งที่เรากระทำ กำหนดสิ่งที่คนอื่นจะมีปฏิกิริยากับเรา
 • จงแต่งตัวให้ดี ทำตัวให้ดูสำคัญ เพราะมันช่วยทำให้เราคิดว่า ตัวเองสำคัญ
 • มนุษย์เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่เติบโตตามสิ่งที่เสพ เช่นเดียวกับร่างกายเป็นไปตามอาหารที่ได้รับ จิตใจก็เป็นไปตามอาหารที่จิตใจได้รับเช่นกัน
 • อาหารหลักของจิตใจคือสภาพแวดล้อมรอบข้างของเรา
 • สภาพแวดล้อมกำหนดตัวเรา ทำให้เราคิด พูด และทำอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
 • ขนาดความคิด เป้าหมาย ทัศนคติ และบุคลิกภาพ ล้วนถูกสร้างขึ้นโดยสภาวะแวดล้อมของเรา
 • เราจะเป็นอย่างไรในอีก 1 ปี 5 ปี 10 ปี หรือ 20 ปีข้างหน้า ก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่จะเราจะคลุกคลีด้วย
 • อยากเปลี่ยนชีวิต ก็จงเปลี่ยนสภาพแวดล้อมและอาหารใจที่เราป้อนให้ตัวเอง
 • อุปสรรคหมายเลขหนึ่งสำหรับความสำเร็จในระดับสูงคือความรู้สึกที่ว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เป็นสิ่งที่ไกลเกินเอื้อม ทัศนคตินี้จะชี้นำความคิดของเราไปสู่ระดับต่ำ
 • จำไว้ว่าคนซึ่งบอกเราว่าทำไม่ได้มักจะเป็นคนที่ไม่ประสบความสำเร็จ ความเห็นของคนเหล่านี้ไม่มีค่าควรแก่การฟัง
 • จงระวังสิ่งนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ คือ อย่าให้คนที่มีความคิดลบ มาทำลายแผนของเราที่จะคิดให้ตัวเองประสบความสำเร็จ
 • ถ้าต้องการจะรวย ให้มีทัศนคติว่า “การบริการเหนือสิ่งอื่นใด” จงให้บริการผู้อื่นให้ดีที่สุดก่อนแล้วเงินจะตามมาเอง
 • กฎพื้นฐานสำหรับความสำเร็จนั้นคือ “ความสำเร็จขึ้นอยู่กับการสนับสนุนของคนอื่น”
 • การที่จะประสบความสำเร็จในระดับสูงได้นั้นต้องได้รับแรงสนับสนุนและความร่วมมือของคนอื่น 
 • เตือนตัวเองเสมอว่า เราไม่ได้ถูกดึงขึ้นไปสู่ความสำเร็จ เราถูกยกขึ้นไปโดยคนรอบข้าง
 • เมื่อเรียนรู้ที่จะคิดเฉพาะสิ่งที่ดีเกี่ยวกับผู้อื่น ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าก็ไม่หนีไปไหน
 • คนที่พูดมากที่สุดและคนที่ประสบความสำเร็จสูงสุดมักจะไม่ใช่คนคนเดียวกัน
 • จำไว้ว่า วิธีการที่เราคิดเมื่อพ่ายแพ้ จะกำหนดว่าอีกนานเท่าไรเราถึงจะชนะ
 • องค์ประกอบของความสำเร็จข้อหนึ่งที่คนจำนวนมากมักจะขาดคือ ความสามารถในการลงมือทำ
 • จำไว้ว่า ความคิดเพียงอย่างเดียวไม่ทำให้เกิดความสำเร็จ แต่ความคิดจะมีค่าก็ต่อเมื่อได้รับการปฏิบัติ
 • ลงมือทำทันที อย่ารอจนเงื่อนไขต่าง ๆ สมบูรณ์แบบ เพราะมันไม่มีวันเกิดขึ้น
 • การลงมือทำช่วยสร้างความมั่นใจ แต่การไม่ลงมือทำในทุกรูปแบบ จะสร้างความกลัว
 • คนที่สำเร็จในโลกนี้ จะไม่รอที่จะให้จิตใจผลักดันตนเอง แต่เขาจะเป็นฝ่ายผลักดันจิตใจเสียก่อน
 • ความสำเร็จทุกด้าน ล้วนแล้วแต่ถูกจินตนาการก่อนที่จะกลายเป็นความจริงเสมอ
 • ก่อนที่จะเริ่มอะไรก็ตาม เราต้องรู้ก่อนว่าจะต้องเดินไปทิศทางไหน
 • เป้าหมายเป็นสิ่งจำเป็นต่อความสำเร็จ เช่นเดียวกับที่อากาศจำเป็นต่อชีวิต ไม่มีใครพบความสำเร็จโดยบังเอิญโดยปราศจากเป้าหมาย
 • ถ้าปราศจากเป้าหมาย คนเราก็จะเดินเตร็ดเตร่ไปอย่างไร้ทิศทางในชีวิต ระหว่างทางก็สะดุดหกล้ม ไม่เคยรู้ว่าจะไปไหน ผลก็คือ พวกเขาจะไม่เคยไปถึงไหนเลย
 • อย่าปล่อยให้อนาคตของตัวเองขึ้นอยู่กับโอกาส จงสร้างเป้าหมายขึ้นมา แล้วลงมือทำไล่ล่าเป้าหมายนั้น
 • เป้าหมายและความปรารถนาอย่างแรงกล้ามีพลังมากพอที่จะยืดอายุและความตายออกไปเป็นเวลาถึง 2 ทศวรรษได้
 • ถ้าจะทำอะไรให้สำเร็จ เราจะต้องมีแผนที่จะทำสิ่งนั้นให้สำเร็จ
 • ทั้งหมดที่ต้องการสำหรับความสำเร็จคือ คนที่ยืนกรานและไม่เคยคิดจะยอมแพ้
 • ตรวจสอบชีวิตของคนที่สำเร็จ แล้วจะพบว่าคนเหล่านั้นต้องเผชิญกับอุปสรรคนานัปการ 
 • มันเป็นไปไม่ได้ที่จะประสบความสำเร็จอย่างสูงโดยปราศจากการต่อต้าน การทำงานหนัก และความพ่ายแพ้ 
 • คนที่ประสบความสำเร็จจริง ๆ เกือบทุกคนจะถูกรุมล้อมไปด้วยการถูกต่อต้าน การทำให้เสียกำลังใจ การพ่ายแพ้ และการสูญเสีย
 • เราสามารถเปลี่ยนความพ่ายแพ้เป็นชัยชนะ โดยค้นหาบทเรียนและใช้มัน เสร็จแล้วมองย้อนกลับไปยังความปราชัยนั้นแล้วยิ้ม
 • การพ่ายแพ้เป็นเพียงสภาวะทางจิตใจ และไม่มีอะไรมากไปกว่านั้น
 • ความเจ็บปวดมีค่าก็ต่อเมื่อเราเรียนรู้จากมัน
 • ความผิดพลาดเป็นบทเรียน เรียนรู้จากมัน วิเคราะห์ความผิดพลาดและใช้มันในการส่งเราให้ก้าวไปข้างหน้า
 • หยุดโทษโชคชะตา การโทษโชคชะตาไม่ทำให้ใครสามารถไปในที่ที่ต้องการจะไปได้
 • จำไว้ว่ามีด้านที่ดีอยู่ในทุกสถานการณ์ ค้นหาดู มองด้านที่ดีและหันหลังให้กับความท้อแท้หมดหวัง
 • บุคคลผู้ประสบความสำเร็จในวงการใดก็ตามล้วนมีช่วงเวลาที่ต้องใช้เวลาในการอยู่กับตัวเองเพียงลำพัง
 • การอยู่คนเดียวจะช่วยดึงพลังความคิดมหัศจรรย์ออกมาได้
 • เมื่อคนเล็ก ๆ พยายามกดเราลงมา จงคิดใหญ่ อย่าฟังเสียงของพวกเขา
 • เตือนตัวเองเสมอว่า โลกนี้จะเป็นอย่างไร ถ้าคนทุกคนในโลกใบนี้เหมือนกับเราทั้งหมด

อ่านจบแล้ว รู้สึกยังไงบ้าง ช่วยบอกเราหน่อยครับ 🙏
24 responses
OMG
OMG
7
Love
Love
13
Like
Like
4
Sad
Sad
0
Dizzy
Dizzy
0
Sleepy
Sleepy
0