สรุปหนังสือ-สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้วยนิสัยแค่-1%-(The-Power-of-Habit)-min

📚 สรุปหนังสือ สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้วยนิสัยแค่ 1% (The Power of Habit)

👋 สิ่งที่ได้เรียนรู้จากหนังสือเล่มนี้

ถ้าจะบอกว่า “นิสัย” เป็นปัจจัยหลักที่จะส่งผลกระทบต่อความสุข ความทุกข์ของเราก็อาจจะว่าอย่างนั้นก็ได้ เพราะเราขับเคลื่อนชีวิตแต่ละวันด้วยนิสัย ถ้าบ่มเพาะนิสัยที่สร้างสรรค์ เราก็จะมีชีวิตที่สร้างสรรค์ ถ้าบ่มเพาะนิสัยที่ไม่สร้างสรรค์ เราก็จะมีชีวิตที่ไม่สร้างสรรค์

ตอนนี้เรามีช่อง YouTube แล้ว! Podcast สำหรับคนรักหนังสือและการพัฒนาตัวเอง ใครสนใจ อย่าลืมไปติดตามกันได้นะครับ : ) 🙏
blank
ตอนนี้เรามีช่อง YouTube แล้ว! Podcast สำหรับคนรักหนังสือและการพัฒนาตัวเอง ถ้าเพื่อน ๆ กดติดตาม ผมจะรู้สึกดีมากครับ
blank

ทุกอย่างขึ้นอยู่กับเรา ผู้กำหนดนิสัยตัวเองในตอนแรก เมื่อมันเป็นนิสัย นิสัยจะกำหนดเราในภายหลัง

😎 1 ประโยคที่ชอบที่สุดของหนังสือเล่มนี้

“นิสัยเป็นสิ่งที่ทรงพลังที่สุด ถ้าเรารู้จักใช้งานมันให้ถูกต้อง”

สรุปหนังสือ สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้วยนิสัยแค่ 1% (The Power of Habit) เขียนโดย Charles Duhigg

 • คนเราทำได้ทุกอย่างหากมีนิสัยที่เหมาะสม
 • ถ้าเราเข้าใจนิสัย เราจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นมาก
 • เมื่อนิสัยเปลี่ยน สมองก็จะเปลี่ยนตาม
 • นิสัยเป็นเรื่องเฉพาะตัว ทุกคนต่างมีนิสัยที่แตกต่างกัน
 • นิสัยอาจเป็นคำสาปหรือพรวิเศษก็ได้ ขึ้นอยู่กับเราสร้างนิสัยแบบไหนให้กับตัวเอง
 • ทุกการตัดสินใจเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่ละครั้งจะหล่อหลอมเป็นตัวตนของเราในอนาคต
 • พฤติกรรมที่คนเราแสดงออกมาในแต่ละวันกว่า 40% จริง ๆ แล้วไม่ได้เกิดจากการตัดสินใจ แต่เป็นนิสัย
 • สูตรสำเร็จในการสร้างนิสัยไม่ได้มีอยู่แค่สูตรเดียว
 • นิสัยหลายร้อยอย่างมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเรา มันคอยชี้นำการใช้ตัดสินใจ การใช้ชีวิตของเราตั้งแต่ตื่นจนถึงนอนหลับ
 • นิสัยเป็นสิ่งที่เราตัดสินใจทำในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง จากนั้นก็ทำต่อไปทุกวันโดยไม่ได้นึกถึงมันเลย
 • เรามักคิดว่าสิ่งที่เราตัดสินใจทำในแต่ละวันผ่านการคิดไตร่ตรองอย่างละเอียดแล้ว แต่ความจริง เราทำมันเพราะมันเป็นนิสัยต่างหาก
 • ถึงแม้สิ่งที่ทำ ที่คิดเล็ก ๆ น้อย ๆ ดูไม่สำคัญในตอนนี้ แต่พอนานวันเข้า สิ่งที่เรากิน คำพูดที่เราพูด วิธีการใช้ชีวิตแต่ละวัน จะส่งผลกระทบมหาศาลต่อความสุข ความทุกข์ในอนาคต
 • มนุษย์ทุกคนล้วนต้องพึ่งพากระบวนการการสร้างนิสัยที่เรียกว่า วงจรแห่งนิสัยกันทุกเวลา
 • วงจรแห่งนิสัย = สิ่งกระตุ้น → กิจวัตรที่ทำเป็นประจำ → รางวัล (โดยขับเคลื่อนผ่านความโหยหา ความต้องการ)
 • ตัวอย่างวงจรแห่งนิสัย = สิ่งกระตุ้น (ซองบุหรี่) → กิจวัตร (การสูบบุหรี่) → รางวัล (ได้รับสารนิโคติน) – ความโหยหาสารนิโคติน เป็นตัวขับเคลื่อนวงจรนี้
 • หากเรารู้จักเรียนรู้ที่จะสังเกตสิ่งกระตุ้นและรางวัลต่าง ๆ อยู่เสมอ เราย่อมสร้างนิสัยที่ต้องการได้
 • กระบวนการเกิดนิสัย คือ การฝืนทำ ทำ ทำ จนสมองจดจำพฤติกรรมนั้น แล้วหลังจากนั้นสมองจะทำหน้าที่แทนเรา
 • ผู้ที่เข้าใจวงจรนิสัยมากที่สุด คือ นักการตลาด
 • วิธีฝึกเปลี่ยนนิสัย เริ่มต้นจากลองวาด วงจรแห่งนิสัยเดิม และสร้างวงจรแห่งนิสัยใหม่ออกมาก่อน
 • เมื่อนิสัยเริ่มเกิดขึ้น เราจะทำโดยใช้พลังงานคิดเกี่ยวกับสิ่งนั้นน้อยลง
 • เมื่อเริ่มต้นทำอะไรใหม่ ๆ มันย่อมยาก เพราะสมองต้องใช้เวลาเรียนรู้ เมื่อทำซ้ำบ่อย ๆ สมองก็จะลดการทำงานลง มันก็จะกลายเป็นนิสัยอัตโนมัติ และเป็นเรื่องง่าย ดังนั้น เมื่อเริ่มใหม่ ให้เข้าใจว่ามันคือความปกติของตัวเรา
 • สมองชอบประหยัดพลังงาน มันจะพยายามเปลี่ยนสิ่งที่เราทำให้กลายเป็นนิสัยเสมอ เมื่อเราทำซ้ำ ๆ
 • วิธีการดูว่าสิ่งไหนเป็นนิสัยแล้วง่าย ๆ คือ เราคิดก่อนจะทำมันหรือทำไปโดยไม่คิด
 • นิสัยเกือบทุกอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ไม่ว่ามันจะฝังรากลึกแค่ไหนก็ตาม
 • ความเชื่อเป็นส่วนสำคัญสำหรับการเปลี่ยนแปลงนิสัย เราต้องเชื่อก่อนว่าจะเปลี่ยนแปลงมันได้
 • อยากเปลี่ยนนิสัยได้เร็วขึ้น ให้มองหากลุ่มหรือเพื่อนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงนิสัยนี้เหมือนกัน
 • สร้างนิสัยหลักเพียงนิสัยเดียว สามารถส่งผลกระทบต่อชีวิตโดยรวมได้ เช่น นิสัยรักการอ่าน นิสัยตื่นเช้า นิสัยการจดบันทึก
 • การจดบันทึกเป็นสิ่งสำคัญต่อการรู้จักนิสัยของตนเอง (เราอาจจะไม่เคยรู้เลยว่า เรามีนิสัยเช่นนี้ ถ้าเราไม่เคยจดบันทึก)
 • เราไม่สามารถกำจัดนิสัยทิ้งไปได้ เราทำได้แค่หานิสัยอื่นมาแทนที่มันเท่านั้น (นิสัยที่ดีแทนนิสัยที่ไม่ดี)
 • เทคนิคหนึ่งที่ใช้สำหรับการรู้จักตัวเอง คือ จดทุกกิจกรรมที่ใช้ในแต่ละวัน
 • การทำสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ได้สำเร็จ สำคัญอย่างมากต่อการสร้างนิสัยที่ยั่งยืน
 • สิ่งที่เราฝันตอนกลางคืน เกิดมาจากการนิสัย แต่เป็นนิสัยที่ฝังลึกอยู่ในจิตใต้สำนึกของเรา
 • แต่ละวันเรามีพลังใจที่มีจำกัด จงใช้มันอย่างชาญฉลาด
 • ถ้าเราเชื่อว่าสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ แล้วทำให้มันเป็นนิสัย ความเปลี่ยนแปลงนั้นก็จะเกิดขึ้นจริง
 • ตลอดชีวิตของคนเรา มีนิสัยปรากฏให้เห็นอยู่มากมาย ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของการกระทำ ความคิด หรือความรู้สึก มันเป็นแรงผลักดันเราทั้งในยามสุข และยามเศร้า

อ่านจบแล้ว รู้สึกยังไงบ้าง ช่วยบอกเราหน่อยครับ 🙏
19 responses
OMG
OMG
2
Love
Love
11
Like
Like
6
Sad
Sad
0
Dizzy
Dizzy
0
Sleepy
Sleepy
0