สรุปหนังสือ พลังแห่งจิตปัจจุบัน ทางสู้การตื่นรู้และเยียวยา (The Power of Now A Guide to Spiritual Enlightenment) เขียนโดย Eckhart Tolle

📚 สรุปหนังสือ พลังแห่งจิตปัจจุบัน ทางสู้การตื่นรู้และเยียวยา (The Power of Now)

👋 สิ่งที่ได้เรียนรู้จากหนังสือเล่มนี้

ไม่มีอะไรสำคัญและเป็นจริงแท้เท่ากับพลังแห่งจิตปัจจุบัน ปัจจุบันขณะคือทุกสิ่งทุกอย่าง ชีวิตขึ้นอยู่กับปัจจุบันขณะ เป็นแหล่งกำเนิดของความสุข ความทุกข์ และการตื่นรู้

ตอนนี้เรามีช่อง YouTube แล้ว! Podcast สำหรับคนรักหนังสือและการพัฒนาตัวเอง ใครสนใจ อย่าลืมไปติดตามกันได้นะครับ : ) 🙏
blank
ตอนนี้เรามีช่อง YouTube แล้ว! Podcast สำหรับคนรักหนังสือและการพัฒนาตัวเอง ถ้าเพื่อน ๆ กดติดตาม ผมจะรู้สึกดีมากครับ
blank

😎 1 ประโยคที่ชอบที่สุดของหนังสือเล่มนี้

“ทุกคนมีเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาอยู่ภายในตัวเอง”

สรุปหนังสือ พลังแห่งจิตปัจจุบัน : ทางสู้การตื่นรู้และเยียวยา (The Power of Now : A Guide to Spiritual Enlightenment) เขียนโดย Eckhart Tolle

 • เราทุกคนมีสมบัติที่แท้จริงอยู่อยู่ภายในตัวเอง แต่พวกเราส่วนใหญ่มักมองข้าม และแสวงหาสิ่งภายนอกเพื่อมาเติมเต็ม แต่สุดท้ายก็พบว่าเราต้องคอยวิ่งหามันอยู่เรื่อยไป ไม่จบไม่สิ้น
 • คำว่า “ตื่นรู้” เป็นเพียงภาวะธรรมชาติในตัวเรา ที่เราเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติเดิมแท้ของตนเอง
 • การตื่นรู้หมายถึงการอยู่เหนือความคิด
 • การไม่สามารถหยุดความคิดได้ถือเป็นความทุกข์ แต่ไม่มีใครคิดว่านี่เป็นปัญหา เพราะแทบทุกคนทุกข์กับมันจนมองว่าเป็นเรื่องปกติ
 • เสียงของความคิดที่ดังก้องในใจไม่หยุดหย่อนขัดขวางไม่ให้เราพบความสงบนิ่งภายใน
 • การคิดเป็นโรคชนิดหนึ่ง ความคิดเป็นเครื่องมือที่วิเศษ ถ้าใช้มันอย่างถูกวิธี แต่ถ้าใช้ผิดมันจะกลายเป็นตัวทำลายชั้นดี
 • ความคิดเป็นเครื่องมือที่มีไว้ใช้ในภารกิจเฉพาะอย่าง พอใช้งานเสร็จเราก็ต้องวางลง
 • กว่า 80-90% ของความคิดวนเวียนกับสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ และมักคิดในแง่ลบ
 • การคิดตลอดเวลาไม่มีหยุดพักถือเป็นการเสพติดอย่างหนึ่งติด
 • เราชินกับการคิด เราเสพติดการคิด เพราะเชื่อว่าถ้าหยุดคิด ชีวิตจะหยุดไปด้วย
 • อย่าให้ความคิดใช้เรา อย่าปล่อยให้มันครอบงำ เราต้องเป็นเจ้านายของความคิด
 • เราจะเป็นอิสระได้ก็ต่อเมื่อตระหนักว่า เราไม่ใช่ความคิด
 • เราสามารถปลดแอกจากความคิด และเป็นอิสระจากมันด้วยการเฝ้าดูมัน ฟังเสียงที่แล่นในหัว สังเกตมันด้วยความเป็นกลาง และไม่ตัดสิน
 • ก้าวย่างสําคัญสู่การตื่นรู้คือ หัดที่จะเลิกผูกยึดกับสิ่งที่ใจคิด
 • เมื่อเราสามารถยิ้มให้กับเสียงที่ดังก้องในหัว แสดงว่าเราไม่ได้ใส่ใจจริงจังกับสิ่งที่คิด เราก็จะอิสระจากมัน
 • ความคิดที่แฝงด้วยอัตตาจะคิดไปถึงเรื่องราวในอดีต มันคอยบอกเราว่า “สักวันหนึ่ง ถ้าสิ่งนี้ สิ่งโน้น สิ่งนั้นเกิดขึ้น ฉันก็จะรู้สึกดี ฉันจะมีความสุข ฉันจะสงบ”
 • ปัจจุบันขณะคือกุญแจแห่งอิสรภาพ แต่ตราบใดที่เราผูกติดตัวเองกับโลกความคิด เราจะไม่มีทางเข้าถึงปัจจุบันขณะได้
 • เหตุผลที่นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ไม่มีความคิดสร้างสรรค์ ไม่ใช่เพราะพวกเขาไม่รู้วิธีคิด แต่เพราะไม่รู้วิธีหยุดคิดต่างหาก
 • ไอเดียที่สร้างสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมต่าง ๆ ที่เกิดบนโลกส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในยามเวลาจิตว่างและสงบนิ่ง
 • ทุกความสุขหรือความพึงพอใจล้วนมีเมล็ดพันธุ์ของความทุกข์ซ่อนอยู่
 • ความทุกข์ส่วนใหญ่ของมนุษย์ล้วนเกิดขึ้นโดยไม่จําเป็น มันเกิดขึ้นตราบใดที่เรายังปล่อยให้ความคิดบงการชีวิตโดยไม่รู้ตัว
 • ยิ่งยึดอยู่กับสิ่งที่ใจคิด ยิ่งทุกข์ แต่ยิ่งยอมรับและอยู่กับปัจจุบันมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งพ้นจากทุกข์มากเท่านั้น
 • ยิ่งให้ความสําคัญกับอดีต เรายิ่งเพิ่มพลังให้มัน
 • จงอยู่กับปัจจุบัน และให้ความสำคัญกับอดีตและอนาคตเท่าที่จําเป็นต่อการดําเนินชีวิตก็พอ
 • ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในอดีต มันเกิดขึ้นตอนนี้ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในอนาคต มันเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้
 • เมื่อเราสามารถอยู่กับปัจุจบันได้อย่างแท้จริง ทุกความกลัว ทุกความกังวล ทุกความเครียด จะสลายหายไป
 • ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในปัจจุบัน ยอมรับมันราวกับว่าเราได้เลือกแล้ว ดําเนินไปกับมัน อย่าต่อต้านมัน
 • การคอยตัดสินอยู่ตลอดเวลาทําให้ทุกข์ และไม่เป็นสุข
 • อย่ากังวลกับผลของการกระทํา แค่ใส่ใจในสิ่งที่ทําก็พอ
 • วิธีหลุดพ้นจากความทุกข์คือ ฝึกให้เป็นนิสัยที่จะหมั่นสํารวจความคิดและความรู้สึกด้วยการว่าสังเกตตัวเอง
 • โลกภายใน (จิตใจ) ของเราเป็นอย่างไร โลกภายนอกก็ย่อมเป็นเช่นนั้น
 • เราคือผู้รับผิดชอบดูแลพื้นที่ภายในจิตใจของตัวเอง 100% ไม่มีใครทำแทนได้
 • การเสพติดทุกชนิด เกิดขึ้นจากความทุกข์ และจบลงที่ความทุกข์ ไม่ว่าจะเสพติดอะไร เหล้า อาหาร ยา หรือแม้แต่เสพติดผู้คน
 • ทุกความล้มเหลวมีความสําเร็จซ่อนอยู่ และทุกความสําเร็จก็มีความล้มเหลวซ่อนไว้เช่นกัน
 • เมื่อไม่ยึดมั่น ย่อมไม่กลัวที่จะสูญเสีย ชีวิตดําเนินไปอย่างราบรื่น
 • การไม่ต่อต้านชีวิต คือการดํารงอยู่ในภาวะที่ดีงาม สบายใจ และปลอดโปร่งที่ไม่ขึ้นกับสิ่งใดในทางใดทางหนึ่ง เช่น ดีหรือไม่ดี
 • เมื่อพลังลบเกิดขึ้น ให้สังเกตมัน มองมันเป็นสัญญาณที่ช่วยเตือนว่า “ตื่นได้แล้ว ออกจากความคิด มีสติอยู่กับปัจจุบัน”
 • การยอมรับสิ่งที่เป็น สิ่งที่เกิดขึ้น และอยู่กับปัจจุบันขณะคือสิ่งที่ดีที่สุด และมันคือการตื่นรู้
 • เวลาเผชิญความทุกข์ อย่าต่อต้านมัน ปล่อยให้มันอยู่ตรงนั้น ยอมจํานนต่อความเศร้า สิ้นหวัง กลัว เหงา เปล่าเปลี่ยว สังเกตโดยไม่ต้องแปะป้ายในใจให้มันแล้วโอบกอดมัน
 • การให้อภัยไม่ใช่แค่ให้อภัยคนอื่น แต่มันต้องรวมถึงตัวเองด้วย
 • จงเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุ แปรทุกข์เป็นสติ แปรหายนะเป็นปัญญา

อ่านจบแล้ว รู้สึกยังไงบ้าง ช่วยบอกเราหน่อยครับ 🙏
30 responses
OMG
OMG
8
Love
Love
14
Like
Like
8
Sad
Sad
0
Dizzy
Dizzy
0
Sleepy
Sleepy
0