สรุปหนังสือ-เดอะท็อปซีเคร็ต (The Top Secret) เขียนโดย ท.พ.สม สุจีรา

📚 สรุปหนังสือ เดอะท็อปซีเคร็ต (The Top Secret)

👋 สิ่งที่ได้เรียนรู้จากหนังสือเล่มนี้

หนังสือที่จะช่วยขยายความต่อจากหนังสือ The Secret ในมุมมองที่จับต้องได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ประสบความสำเร็จระดับโลกล้วนล่วงรู้ความลับนี้ โดยสรุปออกว่าสั้น ๆ ว่า ทุกอย่างในชีวิตเรานั้นขึ้นอยู่กับสิ่งเดียวคือ “จิต”

ตอนนี้เรามีช่อง YouTube แล้ว! Podcast สำหรับคนรักหนังสือและการพัฒนาตัวเอง ใครสนใจ อย่าลืมไปติดตามกันได้นะครับ : ) 🙏
blank
ตอนนี้เรามีช่อง YouTube แล้ว! Podcast สำหรับคนรักหนังสือและการพัฒนาตัวเอง ถ้าเพื่อน ๆ กดติดตาม ผมจะรู้สึกดีมากครับ
blank

😎 1 ประโยคที่ชอบที่สุดของหนังสือเล่มนี้

“ใครที่สามารถควบคุมความรู้สึกได้ อนาคตก็จะอยู่ในกำมือผู้นั้น”

สรุปหนังสือ เดอะท็อปซีเคร็ต (The Top Secret) เขียนโดย ท.พ. สม สุจีรา

 • การค้นพบกฎแรงดึงดูดจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการปฏิวัติโลกเข้าสู่คลื่นลูกที่สี่ 
 • กระบวนการกฎแรงดึงดูด 3 ข้อ คือ ขอ เชื่อ รับ ล้วนเกี่ยวข้องกับการทำงานของพลังจิตของเรา
 • กระบวนทั้ง 3 นั้น ขอ เชื่อ รับ จะเป็นพลังขับเคลื่อนให้เกิดแรงบันดาลใจ มีกำลังใจ จนเกิดเป็นการกระทำที่นำไปสู่ความสำเร็จและสมความปรารถนาได้
 • ในกฎแรงดึงดูดใน ไม่ใช่การขอจากจักรวาล แต่เป็นการบอกหรือตอกย้ำกับจิตตัวเราเอง
 • จิตมีพลัง มีอำนาจ มีพลานุภาพที่จะกำหนดทุกสิ่งในชีวิตของเรา
 • แท้จริงแล้วมนุษย์เป็นผู้สร้างจักรวาล ไม่ใช่จักรวาลสร้างมนุษย์
 • เวลาเราเชื่อว่าจะได้รับสิ่งใดที่ปรารถนา ความเชื่อนั้นต้องมีพลังแห่งศรัทธาด้วย คือ เห็นคุณค่า พอใจ และมั่นใจในสิ่งนั้น ถึงขนาดที่สามารถอุทิศชีวิต ร่างกายและจิตใจให้สิ่งนั้น
 • ความเชื่อที่สำคัญที่สุดคือ เชื่อตัวเอง ศรัทธาในตัวเอง แน่ใจในตัวเอง
 • ลำพังแค่ขอกับเชื่อ ยังไม่พอที่จะดึงดูดให้สิ่งที่ปรารถนาเกิดขึ้นจริงได้ เราต้องมีสิ่งที่สำคัญที่สุดสิ่งนี้ คือ ภาพแห่งความรู้สึก
 • ภาพแห่งความรู้สึกคือ ภาพที่เราได้เห็นล่วงหน้าแล้วว่าเกิดขึ้นจริง สิ่งที่เราปรารถนาอยู่ในมือของเราเรียบร้อยแล้ว และรู้สึกมีความสุขกับภาพเหล่านั้น
 • ยิ่งภาพแห่งความรู้สึกชัดเจนมาก ยิ่งมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการดึงดูดสิ่งที่ปรารถนา
 • ความคิดและจิตเป็นสิ่งที่เชื่อมต่อถึงกัน ความคิดเป็นการทำงานของสมอง แต่จิตเป็นเรื่องความรู้สึก (สำคัญที่สุด)
 • ความคิดต้องทำงานร่วมกับจิต (ความรู้สึก) จึงจะมีพลังดึงดูดที่แท้จริง
 • เราจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาหรือไม่ขึ้นอยู่กับศักยภาพการทำงานของจิต
 • การฝึกสติเป็นหัวใจสำคัญที่จะคอยตามดู ตามรู้เท่าทันความคิด เพื่อปกป้องไม่ให้เราคิดในแง่ลบ
 • ถ้าเราฝึกสติจนแกร่งกล้าแล้ว จะสามารถจับความรู้สึกและเปลี่ยนทิศทางไปตามสิ่งที่ต้องการได้
 • วิถีชีวิตของมนุษย์ถูกลิขิตไว้แล้วตามลักษณะของความรู้สึก หรือเรียกว่า กฎแห่งกรรม
 • อนาคตถูกกำหนดขึ้นจากภาพในใจ 
 • สรรพสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกแห่งความเป็นล้วนเคยเกิดขึ้นในโลกภายในความคิดมาก่อน
 • อยากได้อนาคตแบบไหน ให้กำหนดภาพนั้นขึ้นในจิตในใจของตัวเองไว้ก่อน
 • ยิ่งภาพในใจเราชัดเจนและทำให้รู้สึกรุนแรงมากแค่ไหน ยิ่งจะส่งผลให้เกิดขึ้นในโลกความเป็นจริงมากขึ้นเท่านั้น
 • ความฝันจะเป็นจริงหรือไม่ ขึ้นอยู่กับว่าเราจะมั่นคงกับภาพในใจแค่ไหน ถ้ามั่นคงไม่หวั่นไหว มันจะเป็นไปตามความฝันอย่างแน่นอน
 • สิ่งที่ทำให้อนาคตเปลี่ยนได้คือความรู้สึกเชื่อ ดังนั้น ความรู้สึกเชื่อเป็นสิ่งที่สำคัญต่อผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นอย่างมาก 
 • จงรู้สึกเชื่อว่าสิ่งที่ปรารถนามันจะเกิดขึ้นจริงได้ เพราะยิ่งเชื่อ ยิ่งจะมีแรงบันดาลใจที่จะลงมือทำสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นจริง 
 • สิ่งที่มีพลังมากกว่าเงิน คือ พลังของความคิด เพราะความร่ำรวยนั้นเป็นผลตามมาจากความผิด
 • ผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตทุกคนรู้ดีว่า ความคิดสำคัญกว่าเงิน เงินหมด แต่ถ้ายังมีความคิด สุดท้ายยังไงก็จะหาเงินกลับมาใหม่ได้
 • คนเราถูกสอนให้รู้อำนาจของเงิน แต่ไม่เคยถูกสอนให้รู้จักอำนาจของความคิด ซึ่งมีพลังมากกว่าเป็นร้อยเท่าพันเท่า
 • การตั้งเป้าหมาย ให้มุ่งที่เป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่ชัดเจนก่อน แล้วค่อยย้อนกลับมาหาเหตุ โดยกำหนดแนวทางที่จะไปถึงเป้าหมายนั้น และขอให้เชื่อว่าจะทำได้จริง ๆ 
 • เป้าหมายชัด ความสำเร็จก็ยิ่งชัดเจน
 • อย่าอธิษฐานขอที่เป้าหมาย แต่ขอให้สิ่งที่จะทำให้ไปถึงเป้าหมายแทน เช่น ขอให้มีพลังกาย พลังใจ
 • คนเก่งทุกคนบนโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นใคร สิ่งหนึ่งที่พวกเขามีเหมือนกัน คือ ความมั่นใจในความสำเร็จ
 • ถ้าเราไม่มั่นใจว่าจะสำเร็จ ใจเราก็คิดว่าสิ่งนั้นไม่สำเร็จ แรงกายใจก็จะทุ่มเทลดน้อยลงไปด้วย ทำให้ไม่สำเร็จจริง ๆ 
 •  กฎคือ ถ้าเราเฝ้าคิดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เรากำลังเรียกร้องให้สิ่งนั้นปรากฏเป็นจริงมา ดังนั้นถ้าคิดถึงความล้มเหลว ก็จะล้มเหลว ถ้าคิดถึงความสำเร็จ ก็จะสำเร็จ
 • การเอาชนะใจตนเองยากที่สุด ถ้าสามารถทำได้ จะต่อสู้กับอะไรบนโลกนี้ก็ไม่มีทางพ่ายแพ้
 • ประสบการณ์ชีวิตอยู่ในกำมือเรา ถ้าคิดดี สิ่งดี ๆ ก็จะเกิดขึ้น ถ้ามองบวก ก็จะได้รับประสบการณ์บวก
 • ชีวิตมีทิศทางที่ถูกกำหนดไว้แล้วไปตามรางแห่งความรู้สึก และต้นกำเนิดของความรู้สึกก็คือความคิด
 • ความรู้สึกกำหนดวิถีชีวิตของคนเรามากกว่า 90% เช่น ความรู้สึกรักทำให้อยากแต่งงาน ความรู้สึกเจ็บปวดจากการไม่มีเงิน ทำให้อยากมั่งคั่งร่ำรวย
 • อยากเปลี่ยนชีวิต หรืออยากได้ชีวิตแบบไหน ให้เริ่มต้นที่สาเหตุคือจากความคิด
 • ทุกสิ่งไม่มีบังเอิญ ทุกสิ่งที่เราเป็นทุกวันนี้ ล้วนมีผลมาจากความคิดในอดีต
 • แม้เปลี่ยนความคิดเพียงนิดเดียว ก็สามารถเปลี่ยนวิถีชีวิตที่ต่างออกไปได้อย่างสิ้นเชิง
 • ความคิดเป็นดาบสองคม คิดดีก็มีประโยชน์มหาศาล คิดไม่ดีก็เกิดโทษมหันต์
 • ความคิดไม่ได้มีผลเฉพาะกับอารมณ์ความรู้สึกเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อร่างกายด้วย
 • จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว สภาวะทางกายทั้งหมด ล้วนถูกกำหนดขึ้นมาจากสภาพความคิดของคนคนนั้น
 • ความคิดของเรายังส่งผลคนรอบข้างด้วย เช่น  ใครที่อารมณ์ดี คิดบวกอยู่เสมอ จะมีแต่คนอยากอยู่ใกล้
 • กฎธรรมชาติของความคิด “ถ้าเราคิดบวก ผลสะท้อนก็ต้องเป็นบวก ถ้าคิดลบ ผลสะท้อนก็ต้องเป็นลบ จะเป็นอื่นไปไม่ได้”
 • เมื่ออยากได้อะไร ต้องคิดบวกกับสิ่งนั้นก่อน เพื่อให้ร่างกายเตรียมพร้อบรับสิ่งนั้น เช่น อยากเก่งอังกฤษ ต้องคิดบวกกับภาษาอังกฤษเสียก่อน 
 • ทั้งโชคและโอกาสปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา คนที่จะประสบโชคหรือมีโอกาส คือคนที่มุ่งมั่นเพียรพยายามไขว่คว้าเท่านั้น
 • จงบอกตัวเองอยู่เสมอว่า เราสามารถกำหนดชะตาชีวิตของตัวเองได้ ชีวิตเป็นไปตามพลังความรู้สึกของเรา
 • จิตใต้สำนึก คือฐานข้อมูลของความคิด และความรู้สึกที่เกิดขึ้นซ้ำกันบ่อย ๆ จนตกตะกอนแล้ว
 • ความลับของจิตใต้สำนึกคือ อย่าคิดในสิ่งที่ตัวเองไม่ต้องการ แต่ให้คิดถึงสิ่งที่ต้องการ สิ่งที่เป็นบวก
 • ธรรมชาติของจิตใต้สำนึกมันจะบันทึกทุกอย่าง ทุกขณะ โดยไม่สนว่าสิ่งนั้นบวกหรือลบ และไม่รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นความจริงหรือแค่ภาพจินตนาการ
 • วิธีการบันทึกของจิตใต้สำนึก เช่น ฉันไม่อยากจน จิตใต้สำนึกก็จะบันทึกความรู้สึกว่าจน ฉันไม่ต้องการตกงาน ก็บันทึกว่าตกงาน ฉันไม่อยากป่วยก็บันทึกว่าป่วย
 • การอ่านข่าวหนังสือพิมพ์ ดูละครหรือหนังที่มีเนื้อหาลบจะทำให้จิตใจหดหู่ ถ้าเลี่ยงได้ควรเลี่ยง
 • อะไรที่ลบ ๆ พยายามอย่าคิดถึงมัน ให้คิด มองแต่ในแง่มุมที่บวก แล้วชีวิตก็จะบวกเช่นสิ่งที่เราคิด
 • ความอยากและความไม่อยากล้วนเป็นทุกข์ ซึ่งการที่จะหลุดพ้นจากวังวนนี้ได้ ต้องลดอยาก หยุดอยาก ไม่คิดอยาก
 • เมื่อมีความรู้สึกอยากสิ่งใด เปลี่ยนให้เป็นความรู้สึกเชื่อแทน เช่น อยากประสบความสำเร็จ > เชื่อว่าจะประสบความสำเร็จ
 • ถ้าต้องการผลลัพธ์โดยเร็วที่สุด ให้เปลี่ยนความอยากเป็นความพยายาม
 • คนที่ไม่กลัวจะมีโอกาสประสบความสำเร็จได้มากกว่าคนขี้กลัว
 • ถ้าเราไม่มีความกลัว จิตจะเป็นอิสระและมีพลังที่จะสามารถทำสิ่งต่าง ๆ ให้เกิดขึ้น
 • เราต้องเชื่อมั่นในตัวเองก่อน ถึงจะเกิดแรงดึงดูดที่ทำให้คนอื่น ๆ เชื่อมั่นในตัวเราด้วย
 • สุดยอดของศิลปะการใช้ชีวิตก็คือ พยายามมองหาคนดี ๆ สังคมดี ๆ แล้วเอาตัวเข้าไปอยู่ ณ ที่นั้น
 • อย่าคิดเปลี่ยนผู้อื่น แต่ให้เปลี่ยนตัวเราเอง 
 • ในลบย่อมมีบวก ในบวกย่อมมีลบ อยู่ที่ว่าเราจะเลือกรับสิ่งไหน เข้าไปในใจ
 • เมื่อมีความคิดลบเกิดขึ้น ให้มีสติรู้เท่าทัน เปลี่ยนความคิดลบนั้นให้เป็นบวกทันที
 • จงแผ่เมตตาให้ทุกสรรพสิ่ง โดยเฉพาะผู้คนที่เรามีปฏิสัมพันธ์ด้วย
 • การสำนึกในบุญคุณจะทำให้รู้สึกบวกโดยอัตโนมัติ
 • เมื่อสำนึกบุญคุณสิ่งใด ก็จะมองเห็นคุณค่าในทางบวกของสิ่งนั้น ซึ่งจะนำพาให้ไปพบสิ่งบวก ๆ ของสิ่งอื่น ๆ ต่อไปไม่สิ้นสุด
 • ความรู้สึกพอ จะทำให้ชีวิตมีความสุข และเกิดความรู้สึกอยากจะแบ่งปันให้คนอื่น ความรู้สึกนี้จะเป็นพลังดึงดูดที่ทรงอานุภาพ และเป็นทางลัดที่ง่ายที่สุดในการที่จะนำความมั่งคั่งมาสู่เรา
 • เราเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิต ดวงหรือกรรมเก่าเป็นเพียงองค์ประกอบย่อยที่ไม่สำคัญเท่าการกระทำ การคิด การพูดในปัจจุบัน
 • สุดท้ายแล้ว ถึงที่สุดแล้ว ทุกสิ่งแม้แต่ความรู้สึกก็ไม่มีอยู่จริง บวก ลบ เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป ความว่างที่แท้ คือการเห็นการดับไปของทุกสิ่ง (เห็นความว่างเปล่าของสรรพสิ่ง)

อ่านจบแล้ว รู้สึกยังไงบ้าง ช่วยบอกเราหน่อยครับ 🙏
23 responses
OMG
OMG
7
Love
Love
12
Like
Like
4
Sad
Sad
0
Dizzy
Dizzy
0
Sleepy
Sleepy
0