สรุปหนังสือ คิดแล้วรวย (Think and Grow Rich) เขียนโดย Napoleon Hill

📚 สรุปหนังสือ คิดแล้วรวย (Think and Grow Rich)

👋 สิ่งที่ได้เรียนรู้จากหนังสือเล่มนี้

ทุกสิ่งที่เราปรารถนาเริ่มต้นจาก “ความคิด” มันคือต้นต่อของทุกสิ่งอย่าง ถ้าเราปรารถนาสิ่งใด ก็ต้องเริ่มต้นจากการความคิด นี่เป็นแก่นหลักจากการกลั่นมาจากคนที่ประสบความสำเร็จมากกว่า 500 คนตลอดระยะเวลา 20 ปี

ตอนนี้เรามีช่อง YouTube แล้ว! Podcast สำหรับคนรักหนังสือและการพัฒนาตัวเอง ใครสนใจ อย่าลืมไปติดตามกันได้นะครับ : ) 🙏
blank
ตอนนี้เรามีช่อง YouTube แล้ว! Podcast สำหรับคนรักหนังสือและการพัฒนาตัวเอง ถ้าเพื่อน ๆ กดติดตาม ผมจะรู้สึกดีมากครับ
blank

😎 1 ประโยคที่ชอบที่สุดของหนังสือเล่มนี้

“สิ่งใดก็ตามที่มนุษย์สามารถคิดและเชื่อ สิ่งนั้นย่อมสามารถบรรลุได้”

🎙️ ฟังสรุปหนังสือ คิดแล้วรวย (Think and Grow Rich) อย่างละเอียด ในรูปแบบ Podcast

ติดตามช่องของเรา

สรุปหนังสือ คิดแล้วรวย (Think and Grow Rich) เขียนโดย Napoleon Hill

 • จำไว้ว่า เมื่อเราพร้อมที่จะเดิมพันด้วยชีวิตเพื่อสิ่งที่ต้องการ รางวัลแห่งความสำเร็จจะรอเราอยู่
 • ความมั่งคั่งร่ำรวยที่แท้จริง ไม่สามารถวัดได้จากสิ่งที่มีแต่วัดได้จากสิ่งที่เราเป็น
 • พลังที่จะใช้ในการกำหนดชะตาชีวิตตัวเองคือ ปณิธาน การตัดสินใจ ศรัทธา ความมุ่งมั่น การระดมความคิด และการวางแผนการ
 • ทั้งความสำเร็จและความร่ำรวยและความยากจนล้วนมีจุดเริ่มต้นมาจากความคิดทั้งสิ้น
 • ความคิดคือสินทรัพย์ และเป็นสินทรัพย์ที่มีค่ามากที่สุด
 • พลังความคิดตีมูลค่าเป็นเงินไม่ได้ เพราะมันสามารถเปลี่ยนให้กลายเป็นรางวัลที่มีค่ามหาศาลได้
 • ความคิดคือสิ่งเดียวที่เราสามารถควบคุมได้โดยสิ้นเชิง
 • ถ้าควบคุมความคิดได้ ก็เท่ากับเราสามารถควบคุมชะตาชีวิตของเราได้
 • เงินทองจะถูกดึงดูดมาสู่คนที่มีความตั้งใจเปิดรับมัน ส่วนความยากจนก็จะถูกดึงดูดไปสู่คนที่มีจิตใจเปิดรับมันเช่นกัน
 • เมื่อความคิดผสมผสานกับเป้าหมายที่ชัดเจน ความมุ่งมั่น และปณิธานอันแรงกล้า มันสามารถจะแปรเปลี่ยนไปเป็นความร่ำรวยและทรัพย์สินเงินทองได้
 • จงมุ่งมั่นและยืนหยัดกับเป้าหมายจนกระทั่งมันกลายเป็นความย้ำคิดอยู่ในจิตใจของเรา
 • หนึ่งในสาเหตุของความล้มเหลวคือ การที่คนเราพบอุปสรรคแล้วท้อถอยไปเสียก่อน 
 • ในชีวิตจริงก่อนที่ความสำเร็จจะมาถึง เราต้องไม่หวั่นไหวต่อความล้มเหลวที่เป็นเพียงครั้งคราว
 • ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มักรออยู่ หลังจากจุดที่เราพบกับความพ่ายแพ้แค่หนึ่งก้าว
 • ทุก ๆ ครั้งที่เราล้มเหลว มันจะบ่มเพาะความสำเร็จขึ้นมาด้วยเช่นกัน
 • หนึ่งในความอ่อนแอของคนส่วนใหญ่คือ การคุ้นเคยกับคำว่า “เป็นไปไม่ได้”
 • ระลึกคำนี้ไว้เสมอว่า “ไม่มีคำว่าเป็นไปไม่ได้ และไม่มีการยอมรับความล้มเหลวใด ๆ ทั้งสิ้น”
 • ความสำเร็จจะอยู่กับคนที่มีจิตสำนึกแห่งความสำเร็จเท่านั้น และความล้มเหลวก็จะอยู่กับคนที่ยอมให้ตัวเองจมอยู่ในสำนึกแห่งความล้มเหลว
 • จงยืนหยัดในเป้าหมายของตัวเองจนมันกลายเป็นส่วนสำคัญของชีวิต แล้วในที่สุดมันจะกลายเป็นความจริง
 • ถ้าอยากได้ชัยชนะ ต้องกล้าที่ปิดทุกหนทางที่จะถอยหนีได้ ทุบหม้อข้าว หม้อแกงตัวเอง แล้วลุยให้เต็มที่
 • ในการวางแผนไปสู่ความร่ำรวยนั้น อย่ายอมให้ใครมาทำลายความเป็นนักล่าฝันของเรา
 • ความสำเร็จของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกัน แต่เรื่องราวของความสำเร็จเหมือนกันคือ ฝัน > ล้มเหลว > บทเรียน > เรียนรู้ > ประสบความสำเร็จ
 • เราจะไม่ได้ความสำเร็จใด ถ้าเราไม่เชื่อในศักยภาพของตัวเองก่อน
 • แค่ความต้องการนั้นไม่เพียงพอ เราต้องมีความเชื่อศรัทธาด้วย
 • จำไว้เสมอว่า “ทุก ๆ ครั้งที่เจอเคราะห์ร้าย มันจะให้ประโยชน์เราคืนมาเสมอ”
 • ศรัทธา เป็นจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งร่ำรวย
 • ความเชื่อหรือศรัทธาเป็นรากฐานที่จะกำหนดการทำงานของจิตใต้สำนึก 
 • เราเชื่ออย่างไร ชีวิตเราก็จะได้รับอย่างนั้น
 • จงคิดสิ่งที่ปรารถนาซ้ำ ๆ ย้ำลงไปจิตใต้สำนึกแล้วมันจะกลายเป็นแรงจูงใจที่จะบังคับให้เราลงมือทำเพื่อให้ได้ความปรารถนานั้นมา
 • ความสำเร็จเริ่มต้นจากความตั้งใจ และทั้งหมดนี้ล้วนอยู่ในใจของเรานี่เอง 
 • ถ้าเราคิดว่าเราจะล้มเหลว เราก็จะเป็นตามนั้น ถ้าเราคิดว่าเราไม่กล้า เราก็จะไม่กล้า ดังนั้น จงระวังวิถีการคิดของตัวเองให้ดี
 • ในชีวิต ไม่ช้าก็เร็ว ผู้ชนะที่แท้จริงคือ คนที่คิดว่าเขาทำได้
 • ความรู้จะไม่มีคุณค่าเลย เว้นแต่เราจะนำมาประยุกต์ใช้
 • โลกไม่ได้จ่ายผลตอบแทนให้ในสิ่งที่เรารู้ แต่จ่ายในสิ่งที่เราทำหรือสิ่งที่เราสั่งให้คนอื่นทำ
 • ความสุขไม่ได้เกิดมาจากการได้ครอบครองความสุขเท่านั้น แต่เกิดจากการที่ได้ทำอะไรแล้วมีความสุขด้วย
 • ถ้าปราศจากแผนการที่ดีและสามารถนำไปใช้ได้จริง แม้แต่คนที่ฉลาดที่สุดก็ไม่สามารถประสบความสำเร็จอะไรได้เลย
 • ถ้าเราถูกคนอื่นชักจูงได้ง่ายเกินไป เราจะไม่มีทางประสบความสำเร็จเลย
 • ถ้าตกอยู่ภายใต้อิทธิพลความคิดเห็นของคนอื่น เราจะไม่มีเป้าหมายที่แท้จริงของตัวเอง
 • จงเป็นตัวของตัวเองในการตัดสินใจ และมั่นคงต่อไปในการตัดสินใจ อย่าให้ใครมาทำลายความมั่นใจของเรา 
 • สัญลักษณ์ของผู้มีสติปัญญาที่แท้จริงคือ เงียบและถ่อมตน
 • เตือนใจตัวเองไว้เสมอว่า “จงแสดงออกด้วยการกระทำ ก่อนที่จะประกาศให้โลกรู้ถึงสิ่งที่ตั้งใจไว้”
 • ไม่มีใครบรรลุความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ ถ้าไม่ยอมอุทิศตนให้กับมัน
 • การขาดความมุ่งมั่นเป็นความอ่อนแอที่พบบ่อยที่สุดในผู้คนส่วนใหญ่ และเป็นสาเหตุสำคัญของความล้มเหลว
 • สิ่งซึ่งแน่นอนที่สุดคือ หากปราศจากความมุ่งมั่น เราจะไม่มีวันประสบความสำเร็จเลย
 • โชคจะเข้าข้างคนที่พยายามสร้างโชคให้ตัวเอง
 • อารมณ์เชิงบวกจะสร้างกระแสนำพาเราไปสู่ความมั่งคั่ง ส่วนอารมณ์เชิงลบก็จะนำพาเราลงไปสู่ความยากจน
 • จงสร้างนิสัยในการน้อมนำเอาอารมณ์เชิงบวกเข้ามาสู่จิตใจให้มากที่สุด
 • ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มาจากการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ ไม่ใช่มาจากความเห็นแก่ตัว

อ่านจบแล้ว รู้สึกยังไงบ้าง ช่วยบอกเราหน่อยครับ 🙏
26 responses
OMG
OMG
7
Love
Love
15
Like
Like
4
Sad
Sad
0
Dizzy
Dizzy
0
Sleepy
Sleepy
0